HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (393)

Tema povijest
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 2000.
Izdavač Dubrovački muzeji
Godina 2011.
Izdavač Narodni muzej Zadar
Izdavač Muzej Slavonije
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Naslov Pavao Stoss
Izdavač Povijesni muzej Hrvatske
Godina 1956.
Izdavač Gradski muzej Senj
Godina 2003.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2011.
Naslov PHAROS
Izdavač Muzejski galerijski prostor
Godina 1995.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2006.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Izdavač Muzej Slavonije
Godina 1996.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1996.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1991.
Izdavač Centar za kulturu Vela Luka
Godina 2008.
Izdavač Zavičajna zbirka općine Kardeljevo
Godina 1990.
Izdavač Galerija "Krsto Hegedušić"