HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (393)

Tema povijest
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Izdavač Gacko pučko otvoreno učilište
Godina 2000.
Izdavač Muzej Slavonije
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Izdavač Dubrovački muzeji - Muzej suvremene povijesti
Godina 2000.
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 2000.
Izdavač Gradski muzej Korčula
Godina 2000.
Izdavač Dubrovački muzeji
Godina 2000.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Izdavač Narodni muzej Zadar
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1999.
Izdavač Muzej Brodskog Posavlja
Godina 1999.