HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (5)

Tema kamen
Izdavač Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine
Naslov Heda Rušec
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2001.
Naslov Heda Rušec
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 2002.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1999.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec