HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (844)

Tema slikarstvo
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2006.
Naslov Maja Arčanin
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2006.
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 2006.
Izdavač Muzej Moslavine Kutina
Godina 2006.
Naslov Moretti
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 2006.
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2006.
Izdavač Muzej Like
Godina 2006.
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2006.
Naslov Slava Raškaj
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 2006.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2006.
Izdavač Muzej Brodskog Posavlja
Godina 2006.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 2006.
Naslov Bol 2005.
Izdavač Galerija umjetnina "Branislav Dešković"
Godina 2005.
Naslov Boris Kugler
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2005.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 2005.
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2005.
Naslov Edo Murtić
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 2005.
Naslov Fedor Ličina
Izdavač Muzej Like
Godina 2005.
Izdavač Grad Omiš
Godina 2005.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2005.