HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (844)

Tema slikarstvo
Naslov Ante Baktera
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 1999.
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 1999.
Naslov Bruno Bulić
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1999.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1999.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 1999.
Naslov Drempetić
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna
Godina 1999.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1999.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 1999.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1999.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1999.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Slatina
Godina 1999.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1999.
Naslov Kinert
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 1999.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1999.
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 1999.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1999.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1999.
Izdavač Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 1999.