HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (844)

Tema slikarstvo
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2004.
Naslov Juriša Boras
Izdavač Muzej hvarske baštine
Godina 2004.
Naslov Lončar
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 2004.
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2004.
Naslov Mingsheng Pi
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2004.
Naslov Mirko Tomaić
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2004.
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2004.
Izdavač Muzej grada Rijeke
Godina 2004.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 2004.
Naslov Vera Sovulj
Izdavač Gradski muzej Omiš
Godina 2004.
Izdavač Muzej Like
Godina 2004.
Izdavač Galerija Prica
Godina 2004.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2004.
Naslov Željko Lesar
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2004.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 2003.
Izdavač Gradski muzej Omiš; Novaković
Godina 2003.
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2003.
Naslov Đuro Seder
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2003.
Izdavač Muzej grada Rijeke
Godina 2003.
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 2003.