HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (77)

Tema portret

Sjećanje na Gvozdansko

Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2007.

Glavice, Konjsko, Tugare

Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2006.

Kasnosrednjovjekovna i renesansna keramika s područja Istre

Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2006.

Pisani spomenici iločkog srednjovjekovlja

Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2006.

Stjepan Đukić - Pišta

Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2006.

Paolo Veneziano

Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2004.