HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (77)

Tema portret

Portreti iz fundusa Muzeja

Izdavač Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
Godina 1999.

Portretni ctreži Jerolima Miše

Izdavač Galerija umjetnina
Godina 1998.

Ivan Picelj

Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1997.

Bribir u srednjem vijeku

Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 1995.

Izbor iz zbirki portreta i namještaja

Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 1995.

Od pletera Dalmacije do fresaka Istre

Izdavač Muzej Moslavine Kutina; Gliptoteka HAZU
Godina 1995.