HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (194)

Tema grafika
Naslov Tisanić
Izdavač Galerija Hušnjakovo na nalazištu pračovjeka
Godina 1974.
Naslov Gol - Kern
Izdavač Muzej Sisak
Godina 1973.
Izdavač Muzejska zbirka Rovinj
Godina 1973.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1973.
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1973.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1972.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1972.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1971.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1971.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1970.
Naslov Albert Kinert
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1970.
Izdavač Muzej Sisak
Godina 1970.
Naslov Spacal
Izdavač Narodni muzej Labin; Labinska galerija
Godina 1970.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1970.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1970.
Izdavač Narodni muzej Labin; Labinska galerija
Godina 1968.
Izdavač Galerija slika
Godina 1965.
Naslov Roca
Izdavač Salon ULUH
Godina 1965.
Naslov Music
Izdavač Gradska galerija suvremene umjetnosti
Godina 1960.
Naslov Musić
Izdavač Gradska galerija suvremene umjetnosti
Godina 1960.