HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (194)

Tema grafika
Naslov Kinert
Izdavač Gradska galerija suvremene umjetnosti
Godina 1959.
Izdavač Komisija za kulturne veze sa inostranstvom
Godina 1959.
Izdavač Galerija umjetnina
Godina 1958.
Izdavač Salon ULUH
Godina 1957.
Izdavač Kabinet grafike
Godina 1957.
Izdavač Salon ULUH
Godina 1957.
Izdavač Gradska galerija suvremene umjetnosti
Godina 1957.
Izdavač Salon ULUH
Godina 1956.
Izdavač Gradska galerija suvremene umjetnosti
Godina 1956.
Naslov Zlatko Prica
Izdavač Institut za likovne umjetnosti JAZU
Godina 1956.
Izdavač Gradska galerija suvremene umjetnosti
Godina 1955.
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 1955.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1954.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1954.
Izdavač ULUH - podružnica
Godina 1954.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Izdavač Muzejski prostor