HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (194)

Tema grafika
Naslov M. Detoni
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Izdavač Narodno sveučilište Krapina Galerija grada Krapine
Godina 1998.
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2007.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 2003.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1973.
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 1955.
Izdavač Gradski muzej Novalja
Godina 2012.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1996.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Izdavač Galerija Vincet iz Kastva
Godina 1994.
Godina 1991.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 2003.
Izdavač Muzej grada
Godina 1994.
Naslov Music
Izdavač Gradska galerija suvremene umjetnosti
Godina 1960.
Naslov Musić
Izdavač Gradska galerija suvremene umjetnosti
Godina 1960.
Naslov Nada Žiljak
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2002.
Naslov Nemec Željko
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1994.
Naslov Neven Šimić
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1994.