HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (214)

Tema grafika
Izdavač LIKUM
Izdavač Centar za kulturu Staroga Grada Galerija Juraj Plančić
Naslov Gereci
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 1993.
Izdavač Muzejsko galerijski centar Klovićevi dvori
Godina 1998.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Naslov Gol - Kern
Izdavač Muzej Sisak
Godina 1973.
Naslov Gospić nekad
Izdavač Muzej Like
Godina 1993.
Izdavač Muzej Like
Godina 1994.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1993.
Izdavač Gradski muzej Bjelovar
Godina 1993.
Izdavač Galerija umjetnina
Godina 1976.
Izdavač Zavičajni muzej Rovinj
Godina 1976.
Izdavač Galerija slika grada Zagreba "Benko Horvat"
Izdavač Salon ULUH
Godina 1957.
Izdavač Zbirka Baltazara Bogišića HAZU
Godina 2003.
Izdavač Muzej Sisak
Godina 1970.
Izdavač Gradska galerija suvremene umjetnosti
Godina 1955.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1974.
Izdavač Kabinet grafike HAZU