HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (194)

Tema grafika

Savremena kanadska grafika

Izdavač Komisija za kulturne veze sa inostranstvom
Godina 1959.

Schunk, crtež / grafika

Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 1996.

Sedma zagrebačka izložba jugoslavenske grafike

Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1972.

Serge Glumac

Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1996.

Sergej Bulić

Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1998.