HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (146)

Tema baština
Izdavač Gradski muzej Bjelovar
Godina 1994.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1993.
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 1993.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1993.
Izdavač Etnografski muzej
Godina 1993.
Izdavač Zavičajni muzej Rovinj
Godina 1992.
Izdavač Kulturno informativni centar
Godina 1992.
Izdavač Moderna galerija (Rijeka)
Godina 1992.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 1992.
Naslov PETAR ZRINSKI
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 1991.
Izdavač Muzejski prostor
Godina 1991.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1979.
Izdavač Muzej grada Zagreba; Institut za povijest umjetnosti
Godina 1977.
Izdavač Etnografski muzej
Godina 1974.
Izdavač Etnografski muzej
Godina 1971.
Izdavač Moderna galerija JAZU
Godina 1968.
Izdavač Muzej Sisak
Godina 1967.
Naslov Jerolim Miše
Izdavač Moderna galerija; Kabinet grafike JAZU
Godina 1955.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Izdavač Muzej antičkog stakla