HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (147)

Tema baština
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Design & Sitotisak Straža
Izdavač Moderna galerija (Rijeka)
Godina 1992.
Izdavač Muzej hvarske baštine
Godina 2006.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 2006.
Naslov Istra magica
Izdavač Arheološki muzej Istre
Izdavač Tehnički muzej
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 1997.
Naslov Jerolim Miše
Izdavač Moderna galerija; Kabinet grafike JAZU
Godina 1955.
Naslov Josip Ušaj
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 2006.