HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (69)

Tema školstvo
Izdavač Gradski muzej Sisak
Godina 2012.
Izdavač Muzej grada Kaštela
Godina 2011.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 2006.
Izdavač Muzej Like
Godina 2006.
Izdavač Sveučilište u Rijeci
Godina 2003.
Izdavač Grad Lepoglava
Godina 2001.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 1999.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1997.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1997.
Izdavač Muzej Like
Godina 1992.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1992.
Izdavač Zavičajna zbirka Općine Ploče
Godina 1992.
Izdavač Muzej Sisak
Godina 1991.
Naslov TOMASO BURATO
Izdavač Narodni muzej Zadar
Godina 1991.
Izdavač Zavičajna zbirka općine Kardeljevo
Godina 1990.
Izdavač Gradski muzej Karlovac
Godina 1978.