HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (69)

Tema školstvo
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1973.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1973.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1977.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1992.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski školski muzej; Zavod za školstvo
Godina 1959.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1959.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1972.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 2001.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1997.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1974.
Izdavač Zavičajna zbirka općine Kardeljevo
Godina 1990.
Izdavač Zavičajna zbirka Općine Ploče
Godina 1992.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1964.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1967.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1975.
Izdavač Arheološki muzej; Osnovna škola "August Šenoa"
Godina 1976.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Izdavač Hrvatski školski muzej
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1973.