Vlastelinstvo Ausch - danas Galerija


Dvorac Erdödy - danas Muzej Moslavine

 

Današnja zadaća Muzeja jest transfer istinskoga, cjelovitoga i dezideologiziranoga ljudskog iskustva.

 
Muzej Moslavine u Kutini kompleksna je muzejska ustanova koja se bavi prikupljanjem, obradom, prezentacijom i publiciranjem kulturno-povijesnog blaga na širem području Moslavine i zapadne Slavonije.
Osnovan je kao Muzej revolucije i arhiv 1960. g. Prvi ravnatelj Muzeja bio je Slavko Degoricija.
Stručna djelatnost Muzeja ostvaruje se u sklopu četiri odjela: Povijesnoga, Arheološkoga, Etnografskoga i Galerije slika i skulptura.
U sastavu Muzeja djeluje i knjižnica zatvorenog tipa.

Dio djelatnosti Muzeja koji obuhvaća stručnu obradu, prezentaciju i pripremu za publiciranje prikupljene građe ostvaruje se u Kutini, i to u dvije zgrade: u zgradi Muzeja (dvorac Erdödy iz 18. st.) i zgradi Galerije ("stara banka" s prijelaza iz 19. u 20. st.). Izvorni, barokni izgled zgrade Muzeja izmijenjen je prilikom historicističke obnove 1895. g., zabilježene na zabatu. Ispred istočnoga (ulaznog) pročelja dvorca - kurije postojao je u 19. st. mali romantičarsko-historicistički perivoj približne površine 3 900 m2. Tlorisni uzorak perivoja bio je krug zasađen cvijećem i postavljen u osi ulaza u kuriju. Muzej u svom fundusu ima više od 4.893 predmeta, ulomaka, arhivske građe i knjižničnog fonda.

Posljednjih godina uspješno je izvedena sanacija objekta od vlage, tako da će najstariji i najljepši objekt svjetovne arhitektonske baštine na moslavačkom području i dalje postojati ne samo materijalno, već i kao kulturni promicatelj trajnih duhovnih vrijednosti prošlosti za budućnost.