PRIRUČNA ZBIRKA I LOKALITET ISSA

POVIJEST ZBIRKE

Arheološki muzej u Splitu je 1983. g. utemeljio Arheološku zbirku Issa. Zbirka se nalazi na gornjem katu austrijske utvrde Gospina baterija, sagrađene 1842. g., u središtu prostrane viške uvale. Zbirku čine arheološki predmeti otkriveni na prostoru grčkog grada Ise smještenog na južnim padinama Gradine i na poluotoku Prirovu u Visu. Izloženi su i rijetki prapovijesni nalazi s otoka, nalazi iz helenističke cisterne u Velom Zlopoju u unutrašnjosti otoka i hidroarheološki nalazi s brodoloma u uvali Vela Svitnja, sjeverno od grada. To je najbogatija i najznačajnija zbirka grčkih spomenika u Hrvatskoj.


Pogled na prvu dvoranu i vitrinu u kojoj se nalaze pretpovijesni i predmeti iz arhajskog razdoblja, te panoi sa zemljopisnim kartama

Pogled na treću dvoranu s rekonstruiranom obiteljskom grobnicom, 3. - 2. st. pr. Kr.),

Pano s javnim natpisima grčke Ise i kamenim spomenikom na kojem se Isa spominje kao Jonijev otok, 4. st. pr. Kr.

Muzej planira proširenje zbirke kojim bi se prikazalo i rimsko radoblje i hidroarheološki nalazi otkriveni u moru oko antičke Ise. Na lokalitetu antičkog grada radi se na prezentaciji helenističke nekropole na Martvilu i rimskih termi pri dnu Gradine uz samo more.

ANTIČKI GRAD ISSA

Antički pisani izvori spominju na Visu grčki grad od sredine 4. st. pr. Kr., dok Pseudo-Skimno, grčki pisac iz 2. st. pr. Kr. spominje da je Isa naseobina Grka Sirakužana sa Sicilije. Isa je bila samostalan grad-država od 4. pa do sredine 1. st. pr. Kr. kada pada pod rimsku vlast. U doba samostalnosti kuje brončani novac s različitim prikazima. Na novcu, jednom natpisu te u antičkim pisanim izvorima sačuvani su podaci o junaku otoka, Joniju, koji je bio kralj toga područja. Isa je bila najveći grčki grad u Hrvatskoj.

Tlocrt antičkog grada s položajem spomenika

 

Grčki a kasnije rimski grad Isa, smješten je na južnim priobalnim obroncima Gradine pri dnu Viškog zaljeva na sjevernoj strani otoka Visa. Ruševine grada veličine oko 10 hektara opasane su zidinama dugim oko 800 m.

Pogled na ostatke bedema Ise,
4. st. pr. Kr.

.

Poznate su dvije nekropole Ise. Prva se nalazila jugozapadno od grada na predjelu Martvilo, a druga istočno od grada na predjelu Vlaška njiva. Na mjestu istočne nekropole sagrađen je hotel Issa godine 1984.

Pogled na nekropolu Martvilo

Terakotni kipić Amora i Psihe u ljubavnom zagrljaju, otkrivena u grobnici IV godine 1955.,
3. st. pr. Kr.

Oba groblja imaju kontinuitet pokapanja od 4. st. pr. Kr. do 4. st. U moru oko poluotoka Prirova i pred Vlaškom njivom nalaze se ostaci grčke i rimske obale duge oko 1 km. Na Prirovu se nalaze ostaci rimskog kazališta (nad kojim je u 16. st. sagrađen franjevački samostan sv. Jerolima), vodospreme s podom od bijelog mozaika, dok su uništeni pitosi (velike keramičke posude za spremanje žitarica i tekućina) svjedoči o skladištima. Uz more ispred Gradine nalazio se gradski trg, od čega se danas vide ostaci rimskih termi s ostacima raznih prostorija i višebojnih mozaika te trijema s nišama ispred kojeg su nađeni kipovi rimskih careva i božanstava.

Pogled na ostatke rimskih termi

Razglednica s početka 20. st. s ostacima termi u Visu


Pokušaj rekonstrukcije istraženog dijela rimskih termi

Mozaik s prikazom dupina iz rimskih termi u Visu, 2. st..

Dosad su dijelom istražene nekropole i dio rimskih termi, a veći dio grada čeka daljnja istraživanja, što je osobito važno s obzirom da je to jedini grčki grad u Hrvatskoj gdje su takva istraživanja moguća. Većina dosadašnjih nalaza izložena je u Priručnoj zbirci i lokalitetu Issa u Visu i u Arheološkom muzeju u Splitu. Antički grad Isa zaštićen je kao spomenik kulture 0 kategorije.

Voditelj zbirke je viši kustos Boris Čargo.

copyright (c) Carnet & MDC
design Novena Studio