KipiŠ
  • 3. st. pr. Kr.,
  • vis. 19, 8 cm


Terakotna ×enska statueta s tragovima bijele boje unikat je u Hrvatskoj.

copyright (c) Carnet & MDC
design Novena Studio