Numizmatička zbirka sadrži preko 70.000 primjeraka novca; čine je antički novac - grčki, grčko-ilirski i rimski, te barbarski, bizantski, srednjovjekovni novac dalmatinskih gradova, venecijanski i novovjekovni novac. Novac najvećim dijelom potječe s arheoloških istraživanja po raznim lokalitetima Dalmacije, ali znatan dio zbirke je nabavljen otkupom privatnih zbirki (zbirke Stockert, Lukanović, Bučić, Machiedo, Marun, Kalođera i Zanella). Vrijedan dio zbirke čine ostave novca među kojima je ostava brončanog novca Pharosa iz Vrbanja na Hvaru, rimskih republikanskih denara iz Zasioka kod Sinja, rimskih sestercija iz Dugopolja, barbarskog novca iz Pučišća, Justinijanova sitnog novca iz salonitanske kovnice sa Čiova, bizantskih zlatnika 6. st. iz Vida i zlatnika Romana III. Argira iz Ljubuškog, ostava spalatina iz Splita i Matije Habzburga iz Kozice, španjolskih srebrenjaka iz 17. st. iz Jelse.

Voditeljica zbirke je muzejska savjetnica Maja Bonačić Mandinić.

copyright (c) Carnet & MDC
design Novena Studio