HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 

ARHEOLOGIJA VARAŽDINSKOG KRAJA I SREDNJEG PODRAVLJA (2010 ; VARAŽDIN)
   Arheologija varaždinskog kraja i srednjeg Podravlja : znanstveni skup / <uredništvo Jacqueline Balen, Hrvoje Potrebica>. - Varaždin : Gradski muzej Varaždin ; Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2012. - 306 str. : ilustr. u boji ; 26 cm. - (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva)

Tekstovi više autora.- Summaries.
ISBN 978-953-6335-05-3 (HAD)

U ediciji Izdanja Hrvatskoga arheološkog društva kao 28. svezak objavljen je zbornik radova sa znanstvenoga simpozija „Arheologija varaždinskog kraja i srednjeg Podravlja“. Domaćin simpozij bio je Gradski muzej Varaždin, koji je 2010. godine obilježio 105. godišnjicu rođenja svestranog istraživača i začetnika moderne eksperimentalne arheologije u varaždinskom kraju Stjepana Vukovića (1905. - 1974.). Zbornik obuhvaća tekstove 15 izlaganja i četiri postera hrvatskih arheologa, ali i drugih stručnjaka - povjesničara, speleologa i paleontologa čija su istraživanja pridonijela objašnjenju određenih arheoloških problema (Roman Ozimec, Hrvoje Cvitanović, Dubravko Šincek, Davor Špoljar, Zorko Marković, Saša Kovačević, Dora Kušan Špalj, Dorica Nemeth-Ehrlich, Spomenka Vlahović, Branka Migrotti, Marina Šimek, Tajana Pleše, Vladimir Sokol, Juraj Belaj, Marijana Korunek, Lada Prister, Spomenka Težak, Maja Grgurić, Bruna Kuntić-Makvić, Ante Rendić-Miočević, Marina Šegvić, Igor Krajcar, Siniša Radović, Krešimir Filipec). Uvodni tekst autorice Marine Šimek posvećen je Stjepanu Vukoviću, koji je bio i prvi kustos arheolog varaždinskog muzeja te prvi i dugogodišnji istraživač svjetski poznate špilje Vindije. Ostali tekstovi donose priopćenja o rezultatima provedenih arheoloških istraživanja na varaždinskom području. Svi su tekstovi popraćeni sažecima, bilješkama i bibliografijama te UDK oznakama, a pojedini i ilustrativnim materijalom u boji.Pogledaj zadnje prinoveDatum zadnjeg ažuriranja: 2. svibnja 2016.