Stranica u izradi

Pravilnici MDC-a

Pravni akti Muzejskog dokumentacijskog centra

Poslovnik Muzejskog vijeća MDC-a

Statut Muzejskog dokumentacijskog centra

Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Muzejskog dokumentacijskog centra

Strateški plan

strateški plan Muzejskog dokumentacijskog centra za razdoblje 2016. - 2018.

Interni dokumenti Muzejskog dokumentacijskog centra

Uvjeti korištenja muzejske i dokumentacijskih zbirki. knjižnice i arhiva MDC-a

Interni pravilnik o načinu i uvjetima uvida u građu i dokumentaciju MDC-a

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga knjižnice MDC-a

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva MDC-a

Prijedlog programa rada MDC-a

Prijedlog programa rada MDC-a za 2017. godinu

Prijedlog programa rada MDC-a za 2016. godinu

Izvješća o radu Muzejskog dokumentacijskog centra

Izvješće o radu za 2016. godinu

Izvješće o radu za 2015. godinu

Izvješće o radu za 2014. godinu

Izvješće o radu za 2013. godinu

Izvješće o radu za 2012. godinu

Izvješće o radu za 2011. godinu

Izvješće o radu za 2010. godinu

Izvješće o radu za 2009. godinu

Zapisnici sjednica Muzejskog vijeća

predsjednica Muzejskog vijeća MDC-a

mr.sc. Dubravka Osrečki Jakelić, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

članice Muzejskog vijeća MDC-a

mr. sc. Snježana Pintarić, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Silvija Brkić Midžić, Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU, Zagreb

Iva Validžija, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb

mr.sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb

Poslovnik Muzejskog vijeća MDC-a

 

Zapisnici sjednica Muzejskog vijeća

2017.

Zapisnik 1. sjednice Muzejskog vijeća

2016.

Zapisnik 1. sjednice Muzejskog vijeća

Zapisnik 2. sjednice Muzejskog vijeća