Pravilnici MDC-a

Pravni akti Muzejskog dokumentacijskog centra

 

Strateški plan

  • Strateški plan Muzejskog dokumentacijskog centra za razdoblje 2016. – 2018.

 

Interni dokumenti Muzejskog dokumentacijskog centra

 

Prijedlog programa rada MDC-a

 

Izvješća o radu Muzejskog dokumentacijskog centra

 

Zapisnici sjednica Muzejskog vijeća

predsjednica Muzejskog vijeća MDC-a

mr.sc. Dubravka Osrečki Jakelić, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

članice Muzejskog vijeća MDC-a

mr. sc. Snježana Pintarić, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Silvija Brkić Midžić, Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU, Zagreb

Iva Validžija, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb

mr.sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb

 

Zapisnici sjednica Muzejskog vijeća

 

2017.