HR | EN

1979

predmetnice Donacija; MDC (Zagreb), ; Kavurić, Đuka
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 10, 2/3 (1979). Str. 106 - 120
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215280    Datum zadnjeg ažuriranja: 01. travnja 2020.