HR | EN

PRETRAŽIVANJE PUBLIKACIJA MUZEJSKOGA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA

fraza ključna riječ
autor tema vremenska
naslov ime osobe / obitelj zemljopisna
godina naziv tijela vrste
 
 

Kako biste nam olakšali redakcijski posao, molimo vas da se pridržavate sljedećih uputa.

 • Molimo vas da tekstove šaljete na adresu Uredništva časopisa Informatica Museologica u elektroničkom obliku.
 • Svi prilozi moraju biti pisani na računalu, te snimljeni u formatu MS Word dokumenta (**.doc ili **.rtf). Verzija na papiru i ispis (ukoliko ga šaljete) moraju biti istovjetni.
 • Predlažemo uporabu fonta Times New Roman kako bi se izbjegli problemi s hrvatskim znakovima. U tekstu priloga veličina slova je 12, a prored 1,5.


Tehničke upute za pisanje priloga

 • Svaki rukopis mora sadržavati sljedeće cjeline: naslov, podatke o autoru,tekst člankapopis literaturesažetak (oko pola kartice).
 • Podaci o autoru trebaju sadržavati ime i prezime autora, naziv ustanove, grad, stručno i znanstveno zvanje i adresu elektroničke pošte.
 • Tekstovi u rubrikama Tema broja i Muzejska teorija i praksa mogu sadržavati od 7.000 do 10.000 znakova, a tekstovi u ostalim rubrikama od 3.000 do 5.000 znakova. Kraći su prilozi dobrodošli u rubrici Pogledi, događanja, iskustva.
 • Fotografije, slajdovi i grafički prikazi mogu se koristiti za ilustraciju tekstova. Potrebno ih je dostaviti odvojeno od teksta. Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji u digitalnom formatu jpeg. ili gif.
 • Fotografije, tablice, grafički prilozi moraju biti numerirani i napisane legende.
 • Bilješke (fusnote) treba u tekstu numerirati i ispisati ih iza teksta članka.
 • Sažetak rada može sadržavati od pola do jedne kartice teksta (ovisno o dužini priloga).


Prava i obveze

 • Svi tekstovi koje objavljujemo u IM lektoriraju se u organizaciji i o trošku Muzejskoga dokumentacijskog centra.
 • Uredništvo pridržava pravo izbora članaka za objavu. 
 • Također pridržava pravo skraćivanja teksta uz prethodni dogovor s autorom, ne zadirući time u smisao i koncepciju teksta.
 • Članci objavljeni časopisu Informatica Museologica ne honoriraju se.
 • Autori odobravaju objavljivanje svojih radova u elektronskoj inačici časopisa.

 

Prilog treba poslati poštom na adresu MDC-a, predati osobno, poslati na e-mail adresu urednice Lade Dražin-Trbuljak: ldrazin@mdc.hr ili poslati na adresu Uredništva:

Muzejski dokumentacijski centar
"za časopis Informatica Museologica"
Ilica 44
T: + 385 01 48 17 054
F: + 385 01 48 47 913


Upute čitateljima

 • Radovi i prilozi objavljeni u časopisu Informatica Museologica smiju se koristiti samo u nekomercijalne svrhe, uz poštivanje autorskog i drugih vlasničkih prava.
 • Cjelokupan sadržaj ili pojedini dijelovi ne smiju se reproducirati, umnažati ili na bilo koji drugi način raspačavati bez izričitog pristanka Autora ili Uredništva.