PRETRAŽIVANJE VIDEOTEKE

fraza ključna riječ
autor muzej/ustanova osoba
godina mjesto
naslov tema
 
 

Naše pamejnke - naši razgovori

Film je u prvom dijelu sadržava kratki izbor različitih narječnih pripovjedi na tematiku nematerijalne baštine u naseljima istoga govornog područja uz gornju Kupu i Čabranku, na obadvije strane hrvatsko - slovenske granice.
Snimke su nastajale na terenu, prilikom etnološko - dijalektološke istraživačke radionice Etnološke zbirke Palčava šiša iz Plešci.
U razgovorima su sudjelovali stanovnici Babnog Polja, Prezida, Tršća, Gerova, Zamosta i Bosljive Loke sa različitim pričama, koje se vežu na stare običaje i narodne pjesme, praksu obrade polja i košnje šumskih livada, pripremu hrane, legendu o Petru Klepcu, praksu mljevenja kukuruza u mlinu vodenici te na nekadašnje druženje mladih u gostionici.
U drugom dijelu je prikazan svakogodišnji pohod na Svetu Goru, koji se završava seoskim sajmom na trgu u Plešcima i priredbom, na kojoj važnu ulogu ima narječno stvaralaštvo. Prikazana je dramska igra mladih studenata i đaka iz Gerova, Čabra i Plešci, koju su odigrali u lokalnom govoru.
Film je snimljen s ciljem popularizacije lokalnog narječja i nematerijalne baštine u široj okolini, ali isto tako da bi se potaknulo lokalno stanovništvo da razmišlja o različitim oblicima vlastite baštine.
(Marko Smole, Etnološka zbirka Palčava šiša, Plešce - sadržaj filma i tehnički podaci)

Film će biti prikazan na MUVI 05: muzeji-video-film.