PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Izdavač Arheološki muzej u Zagrebu
Godina 2012.
Naslov Dani kruha
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Naslov Danski kotač
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2012.
Naslov D-fest
Izdavač Nacionalna i sveučilišna knjžnica u Zagrebu
Godina 2012.
Naslov D-fest
Izdavač Nacionalna i sveučilišna biblioteka
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Naslov DK i SB
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 2012.
Naslov Duhovi
Izdavač Muzej grada Zagreba; Centar za kulturu i informacije Maksimir
Godina 2012.