HR | EN

PRETRAŽIVANJE PUBLIKACIJA MUZEJSKOGA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA

fraza ključna riječ
autor tema vremenska
naslov ime osobe / obitelj zemljopisna
godina naziv tijela vrste
 
 
  • ukoliko želite pojedinačno naručiti neka od izdanja MDC-a, molimo poslati narudžbenicu na fax broj 01 48 47 913 ili na email: mtiric@mdc.hr, financije@mdc.hr
  • ukoliko se želite trajno (do opoziva) pretplatiti na neka od izdanja, molimo poslati zahtjev za pretplatu na email: mtiric@mdc.hr

 

Muzeologija

(poštarina uključena u cijenu)

Nanoviji broj Muzeologije dostupan je po cijeni od 20 eura, a ostali po 10 eura.

Informatica Museologica

(poštarina uključena u cijenu)

Nanoviji broj časopisa Informatica Museologica dostupan je po cijeni od 20 eura, a ostali po 10 eura.

Biblioteka Kako objaviti dobru muzejsku knjigu

  • Publikacije za osobe s invaliditetom - nakladnički izazovi za muzeje, 2016. - 10 eura.
  • (Pogled u) muzejsko elektroničko izdavaštvo, 2015. - 10 eura.
  • Muzejske publikacije za djecu i mlade, 2013.   -  10 eura.
  • Što je muzejski katalog, 2013. -  10 eura.