HR | EN

MUZEJI, GALERIJE I ZBIRKE U RH

U središtu su zanimanja dokumentacijsko-informacijskog sustava MDC-a muzej i zbirka kao specifična kategorija građe. Stoga MDC vodi Registar muzeja, galerija i zbirki u RH kao jedinstvenu i specifičnu bazu podataka o muzejima, njihovim zbirkama, dokumentaciji i stručnim djelatnicima. Glavni kriterij upisa u Registar jest postojanje građe formirane u zbirku. Tako koncipiran Registar zapravo je evidencija "muzealizirane baštine" i sadržava podatke o svim muzejskim institucijama u Hrvatskoj bez obzira na njihov pravno-administrativni status.

Prema stručnim i administrativnim kriterijima razlikujemo muzeje:

Registar je koncipiran kao kompleksna baza podataka sastavljena od pet skupina podataka (manjih baza) koje su međusobno povezane.

Strukturu Registra razradili su stručnjaci MDC-a, a čine je ove skupine podataka:

 1. Opći podaci o ustanovi
 2. Podaci o adresama
 3. Podaci o stručnom osoblju
 4. a) Podaci o odjelima
  b) Podaci o muzejskim zbirkama
  c) Podaci o dokumentacijskim fondovima
 5. Podaci o radionicama (restauratorskoj, preparatorskoj)
 6. Podaci o knjižnici
 7. Podaci o arhivu
 8. Servisne informacije

Podaci za Registar prikupljaju se istraživanjem koje se provodi početkom svake kalendarske godine. Odaziv na istraživanje posljednjih godina kreće se između 70 i 90%. Osim istraživanjem, podaci se tijekom cijele godine prikupljaju i na druge načine: iz izvješća o radu, usmenim putem, dopisima, obilascima muzeja radi različitih drugih poslova, vijestima iz tiska i na druge načine.

Statična i lokalna jednokorisnički orijentirana baza, od svojeg je začetka 1992. godine, na temelju stručnih kriterija i korisničkih zahtjeva, a uz pomoć razvoja tehnologije, postala dinamičnom, dostupnom na internetu (Projekt Hrvatski Virtualni Muzeji) te višekorisnički orijentiranom.

MDC je danas jedina institucija koja može ponuditi opsežan i sustavan skup podataka o muzejima, pa je stoga važan izvor informacija muzejskim stručnjacima, Sustavu muzeja RH, Ministarstvu kulture i medija RH, međunarodnim organizacijama i projektima, medijima, širokoj javnosti, kao i stručnjacima MDC-a u obavljanju svih redovitih stručnih djelatnosti i u realizaciji projekata. Izradom općih i specifičnih statističkih pregleda te analizom podataka iz Registra, MDC može ponuditi relevantne podatke koji daju sliku hrvatske muzejske zajednice i na temelju kojih se može kreirati i korigirati muzejska politika u Hrvatskoj. Uključivanjem u rad EGMUS-a (European Group on Museum Statistics), podaci iz Registra služe i za izradu komparativnih analiza na europskoj razini.

Kontakt:
Tea Rihtar Jurić
+ 385 (0)1 48 17 049
trihtar@mdc.hr; dokumentacija@mdc.hr

MUZEJI, ZBIRKE I RIZNICE U VLASNIŠTVU VJERSKIH ZAJEDNICA

Uz muzeje i galerije zbirke vjerskih zajednica najvažniji su čuvari pokretne kulturne baštine u Hrvatskoj. Kako te zbirke nisu u nadležnosti države, a model pomoći u njihovom dokumentiranju i zaštiti još uvijek nije osmišljen MDC je 1996. godine pokrenuo projekt izrade Registra muzeja, zbirki i riznica u vlasništvu vjerskih zajednica - danas jedinstvene baze podataka o 175 vjerska objekta u kojima se čuva velik i izuzetno vrijedan dio kulturno povijesnog naslijeđa Republike Hrvatske. Registar se na siteu MDC-a može pretraživati prema tri kriterija: gradu, vjerskoj zajednici i konzervatorskom odjelu. U njegovom, na mrežnim stranicama dostupnom izdanju, nalaze se osnovni podaci o zbirci, adrese, telefoni, podaci o dostupnosti za posjetitelje kao i kratki opis zbirke.

Podaci su prikupljeni iz mnogih izvora, među kojima navodimo najvažnije

Svjesni smo manjkavosti Registra: neujednačeni su opisi zbirki, ponegdje su preopsežni, a ponegdje šturi i nedostatni ovisno o podacima kojima raspolažemo; nazivlje nije ujednačeno, a i situacija na terenu se često mijenja, djela posuđuju i premiještaju, podaci o zbirkama i predmetima koje čuvaju mijenjaju se iz godine u godinu. Stoga Registar ne treba shvaćati kao dovršen čin. Iz njega će neke jedinice nestati, a druge ćemo dodavati, no, za sada je, koliko znamo, jedini takav u Hrvatskoj i bit će, nadamo se, sve bolji i precizniji. Računamo i na suradnju naših korisnika i pozivamo vas da nam javite uočene greške, nadopune i prijedloge za upis neke nove zbirke.

Nastankom i održavanjem Registra muzeja, zbirki i riznica u vlasništvu vjerskih zajednica započelo je tek vođenje sustavne evidencije o zbirkama, no dokumentiranje je samo prvi korak u dugotrajnom postupku osmišljavanja stručne muzeološke i konzervatorske pomoći vjerskim zajednicama u očuvanju i prezentiranju kulturne baštine.

Kontakt:
Dunja Vranešević
+ 385 (0)1 48 17 049
dvranesevic@mdc.hr