HR | EN

MDC u suradnji s tvrtkom Link2 kontinuirano organizira i provodi radionice/ seminare za muzeje i stručno muzejsko osoblje (kustosi, dokumentaristi, informatičari, muzejski tehničari) koji koriste programski paket M++ (u koji je uključen i S++ za obradu sekundarne dokumentacije), sa svrhom permanentne edukacije o radu u M++ programu.

Interaktivne radionice sudionicima, uz odgovore na pitanja vezana uz računalno vođenje dokumentacije u sustavu M++, pojašnjavaju i pretraživanje (jednostavno pretraživanje, složeno pretraživanje - korištenje logičkih operatora, spremanje upita, primjeri korisnih strategija pretraživanja), ispis podataka (ispis rezultata pretraživanja, napredne mogućnosti ugađanja ispisa, ispisi u Word i PDF oblik, ispis tablica s nazivljem) te ostale novine u radu s programom (mogućnosti izrade leksikona, ispis statistike upisa, prikaz slika u rezultatima pretraživanja, uređivanje radne površine programa).

Godišnji ciklus obuhvaća radionice o sadržajnoj obradi podataka prema vrstama građe (za etnografske, arheološke, povijesne i umjetničke zbirke), radionice za početnike u radu s M++ programom, te radionice o obradi podataka u bazama sekundarne dokumentacije (S++). Kako se program M++ kontinuirano razvija i nadograđuje, organiziraju se i tematske radionice za prezentaciju novih mogućnosti rada u programu.

Priručnici

Tvrtka Link2 u suradnji sa MDC - om razvija niz priručnika za korištenje programskog paketa M++ koji obrađuju različite aspekte korištenja programa, izgradnju tezaurusa i vođenje primarne i sekundarne muzejske dokumentacije.

Trenutno su dostupni sljedeći priručnici (u pdf formatu):


Priručnik za rad u M++ programu (verzija 5.0) Priručnik za nadzor nazivlja (radna verzija) Priručnik za rad u S++ programu (radna verzija) Upute za pretraživanje podataka u bazama M++ i S++ (radna verzija) Upute za ispis i izvoz podataka iz baza M++ i S++ (radna verzija)