HR | EN

Muzejske čuvaonice – od brige o zbirkama do politike sabiranja

mjesto održavanja: otvorenje uživo u Muzeju za umjetnost i obrt, izlaganja i rasprave mrežno na ZOOM platformi
datum početka/završetka: 18. – 19. 5. 2021.
organizator: Etnografski muzej u Zagrebu
suorganizatori: Muzejski dokumentacijski centar, Muzej za umjetnost i obrt, Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a i ICOM-ov Međunarodni odbor za upravljanje muzejima (INTERCOM)

 

Više

Konferencija Muzejske čuvaonice – od brige o zbirkama do politike sabiranja održana je u povodu Međunarodnog dana muzeja 18. i 19. svibnja 2021. kako bi se stekao uvid u stanje i izazove povezane s muzejskim čuvaonicama, a u slučaju Zagreba dodatan problem smještaja i izmještanja muzejske građe radi obnove muzeja nakon razornih potresa 2020. godine. Cilj je bila razmjena stručnih iskustava, ali i senzibiliziranje osnivača i javnosti za potrebe muzeja kako bi mogli primjereno čuvati nacionalno blago i učinili zbirke dostupne građanima.

Organizator konferencije bio je Etnografski muzej u Zagrebu, a suorganizatori Muzejski dokumentacijski centar, Muzej za umjetnost i obrt, Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a i ICOM-ov Međunarodni odbor za upravljanje muzejima (INTERCOM).

Na konferenciji je sudjelovalo 239 sudionika, od čega 38 predavača, moderatora i panelista.

 

Fotografska baština u muzejima

mjesto održavanja: Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17
datum početka/završetka: 25. - 26. 10. 2017.
organizator: Muzejski dokumentacijski centar
partner: Muzej suvremene umjetnosti

 

Foto: Staša Popadić

Fotografska baština u muzejima, 25.-26.10.2017., MSU, Zagreb

 

Fotografska baština u muzejima, 25.-26.10.2017., MSU, Zagreb, u pauzama

 

Fotografska baština u muzejima, 25.-26.10.2017., MSU, Zagreb, radionica, Prepoznavanje povijesnih fotografskih procesa s osnovnim uputama za preventivnu zaštitu

Više

Simpozij o fotografskoj baštini u muzejima u organizaciji Muzejskog dokumentacijskog centra, održat će se 25. i 26. listopada 2017. u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Na skupu će sudjelovati 52 kolegice i kolege iz Hrvatske, renomirani muzejski profesionalci – kustosi, dokumentaristi, ali i samostalni istraživači, arhivisti, privatni kolekcionari, fotografi i pravnici – koji će održati 47 izlaganja. Pored izlaganja svi sudionici će se moći uključiti u rad radionice u čijem će fokusu biti prepoznavanje povijesnih fotografskih procesa i govorit će se o osnovnim uputama za preventivnu zaštitu fotografija.

Danas raspolažemo podacima da 66 hrvatskih muzeja čuva 95 muzejskih zbirki fotografija (i fotografske opreme) te fascinantan broj od gotovo milijun fotografija. Sigurni smo da je ukupan broj fotografija i veći jer su fotografije često uključene i u ostale muzejske i dokumentacijske zbirke (fototeke i medijateke) čiji nam je broj zasad nepoznat, te će nam upravo Simpozij pomoći da sve te ‘skrivene’ dokumente naše fotografske baštine otvorimo/učinimo vidljivima i dostupnima svim korisnicima od ljubitelja fotografije do znanstvenika i istraživača.

Simpozij će biti poticaj da se u sadašnjem trenutku još jedne tehničke mijene u fotografiji (digitalna fotografija), postojeća muzejska fotografska baština bolje valorizira, da se potakne njezino sustavno dokumentiranje, da se istraže strategije digitalizacije fotografske baštine u hrvatskim muzejima, i da se i kroz iskustva drugih prepoznaju najbolje prakse.
Kroz desetak tematskih blokova obuhvatit će se širok raspon tema s idejom da se analizira, istraži i prepozna muzeološka uloga i mjesto fotografije danas u muzejima, da se upoznamo sa zanimljivim i značajnim zbirkama fotografije u hrvatskim muzejima, dokumentarističkim i kustoskim praksama, suočimo s pitanjima vezanima uz skupljanje fotografije putem otkupa i donacija.
Bit će to prilika da sagledamo izazove susreta "analognog" svijeta i digitalne paradigme, upoznamo se sa saznanjima o statusu fotografije u digitalnom okruženju, online izvorima i bazama, naučimo ponešto o korisnicima i autorskim pravima tj. reguliranju korištenja fotografija.
Vjerujemo da će nam Simpozij pomoći da potaknemo uključivanje muzeja u projekte regionalnih i europskih praksa na području istraživanja i prezentiranja fotografske baštine.

U praktičnom dijelu Simpozija moći ćemo konstatirati najvažnija pitanja vezana uz preventivnu zaštitu jer će se svi zainteresirani sudionici moći prijaviti za sudjelovanje u radionici naslovljenoj Prepoznavanje povijesnih fotografskih procesa s osnovnim uputama za preventivu zaštitu koja će se održavati potkraj prvoga dana.
Radionicu će voditi dr.sc. Hrvoje Gržina, viši arhivist, pročelnik Odjela Središnji fotolaboratorij pri Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, te autor knjige Identifikacija, zaštita i čuvanje fotografija te samostalni istraživač i publicist hrvatske fotografske baštine, nekadašnji fotograf slobodne profesije Miljenko Smokvina.
Rad u radionici bit će ilustriran različitim primjerima iz njihovih privatnih zbirki fotografija, a svi sudionici su pozvani da ponesu svoje primjerke fotografija i pripreme pitanja iz prakse na koja će im predavači dati odgovor i savjet. (Lada Dražin-Trbuljak)

 

Muzeji filma / Film u muzeju

mjesto održavanja:  Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb; Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, Zagreb; Muzej grada Zagreba, Opatička ulica 20, Zagreb; Institut Tomislav Gotovac, Krajiška 29, Zagreb; MM centar, Studentski centar u Zagrebu, Savska cesta 25, Zagreb; Kino Europa, Dvorana Müller, Varšavska 3, Zagreb
datum početka/završetka:    10. - 15. 11. 2015.
organizator:Muzejski dokumentacijski centar

Više

Cilj međunarodnog simpozija neće biti samo u sagledavanju mogućnosti i preduvjeta za poticanje inicijative za osnivanje muzeja filma u Hrvatskoj, već će ovaj interdisciplinarni stručni skup isto tako potaknuti diskusije o pitanjima koji se javljaju u ovom području: od definiranja terminologije, izazovima u susretu 'analognog' svijeta i nove digitalne paradigme, tematiziranju pitanja stručno-znanstvenih povijesnih i umjetničkih istraživanja, susretu s ubrzanim promjenama tehnologija i problemima čuvanja audiovizualne baštine, te očekivanjima i iskustvima posjetitelja/korisnika muzeja filma. U radu simpozija sudjelovat će pored muzejskih i profesionalci s područja filma, praktičari i teoretičari, istraživači povijesti filma, filmski autori, vizualni antropolozi, arhitekti, knjižničari, arhivisti te pozvani kustosi renomiranih svjetskih muzeja filma koji imaju iskustvo u teorijskom ili praktičnom smislu vezano uz ovu tematiku.

 

Glazba u muzeju / Muzeji glazbe

mjesto održavanja: Muzej Mimara, Zbirka Richter, Palača Gvozdanović, Hrvatski glazbeni zavod, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
datum početka/završetka: 16.10.2013. - 18.10.2013.
organizator: Muzejski dokumentacijski centar u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti (HAZU), Hrvatskim glazbenim zavodom, Muzejem Mimara, Muzejem suvremene umjetnosti i Muzejem za umjetnost obrt

Više

Cilj simpozija je evidentirati glazbenu građu u muzejskim i drugim baštinskim institucijama, aktualizirati probleme obrade i prezentacije glazbene spomeničke i nematerijalne baštine, kao i njezinog očuvanja i komunikacije s publikom preko digitalnih medija.

 

Knjiga u muzeju

mjesto održavanja: Muzej Mimara, Zagreb
datum početka/završetka: 05.10.2011. / 06.10.2011.
organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Više

O ulozi knjige u muzeju govorit će stručnjaci iz hrvatskih muzejskih ustanova, renomirani teoretičari muzeologije, ali i stručnjaci iz drugih baštinskih ustanova koje posjeduju zbirke knjiga. Što određuje knjižničnu jedinicu kao muzejski predmet, koji su postojeći i mogući oblici njezina muzeološkog komuniciranja s publikom - neka su od pitanja čiji će se odgovori nastojati ugraditi u suvremena muzeološka promišljanja i muzejsku praksu.

 

Evidencija posjeta muzejima

mjesto održavanja: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
datum početka/završetka: 05.12.2007. / 05.12.2007.
vrijeme održavanja: 10.00
organizator: Muzejski dokumentacijski centar
Potaknut željom za standardizacijom evidencije posjeta muzejima te povećanjem kvalitete podataka koji služe za izradu statistika broja i strukture posjeta, MDC je organizirao seminar "Evidencija posjeta muzejima" koji se održao 5. prosinca (srijeda) s početkom u 10 sati.

Više

Preliminarni program:

 1. Markita Franulić, viša dokumentaristica, MDC – uvodno izlaganje
 2. dr. sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet u Zagrebu – Znanstveni projekt "Istraživanje korisnika baštine (2006 - 2011)"
 3. Vesna Dakić, dokumentaristica savjetnica,Tehnički muzej – Predstavljanje programa za evidenciju posjeta u Tehničkome muzeju u Zagrebu
 4. Antica Bregović, viša kustosica, Gradski muzej Varaždin – Iskustva u praćenju broja i strukture posjetitelja u Gradskom muzeju Varaždin
 5. mr. sc. Sanja Mijač Božek, voditeljica PR-a i marketinga u Arheološkome muzeju u Zagrebu – Iskustva u korištenju "Opinionmetra" i dobiveni rezultati
 

Okrugli stol Mreže muzeja u Europi

organizator: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II, Zagreb
vrijeme održavanja: 22. i 23. veljače u 10,30 sati
Muzejski dokumentacijski centar organizira okrugli stol posvećen različitim oblicima povezivanja (umrežavanja) muzeja u različitim europskim zemljama. Službeni jezik skupa bit će engleski. Cilj okruglog stola je upoznavanje sustava povezivanja /umrežavanja u pojedinim zemljama (kroz prezentacije) i razmjena iskustava (kroz raspravu). Stručnjaci iz Belgije, Norveške, Slovenije, Portugala i Hrvatske predstavit će svoje sustave povezivanja tj. kreiranja sustava suradnje i pomoći muzejima u organizaciji i svakodnevnom radu. Nakon prezentacija, predviđena je rasprava o iskustvima umrežavanja.

Više

Muzejski dokumentacijski centar organizira okrugli stol posvećen različitim oblicima povezivanja (umrežavanja) muzeja u različitim europskim zemljama. Službeni jezik skupa bit će engleski. Cilj okruglog stola je upoznavanje sustava povezivanja/umrežavanja u pojedinim zemljama (kroz prezentacije) i razmjena iskustava (kroz raspravu). Stručnjaci iz Belgije, Norveške, Slovenije, Portugala i Hrvatske predstavit će svoje sustave povezivanja tj. kreiranja sustava suradnje i pomoći muzejima u organizaciji i svakodnevnom radu. Nakon prezentacija, predviđena je rasprava o iskustvima umrežavanja.

Program:

četvrtak, 22. veljače 2007., početak u 10,30 sati

Prezentacije
Višnja Zgaga, Hrvatska
Clara Camacho, Portugal

pauza za kavu

Prezentacija
Alexandra Pan, Italija - Južni Tirol

Diskusija

petak, 23. veljače 2007., početak u 10,30 sati

Prezentacije
Espen Hernes, Norveška
Metka Fujs, Slovenija
pauza za kavu

Prezentacija
Ine Vos, Belgija

Diskusija

Izlagači:

 • Belgija: gđa Ine Vos, Flamansko ministarstvo za kulturu, mlade, sport i medije - Agencija za umjetnost i baštinu (www.vlaanderen.be/erfgoed)
 • Norveška: gosp. Espen Hernes, viši savjetnik u Norveškoj upravi za arhive, knjižnice i muzeje (www.abm-utvikling.no)
 • Portugal: gđa Clara Camacho, potpredsjednica Portugalskog instituta za muzeje i koordinatorica projekta Portugalska mreža muzeja (www.rpmuseus-pt.org)
 • Slovenija: gđa: Metka Fuis, predsjednica Skupnosti muzejev Slovenije i ravnateljica Pokrajinskog muzeja Murska Sobota
 • Italija (Autonomna pokrajina Južni Tirol): dr. Alexandra Pan, Servicestelle Museen - Amt für Kultur - Abteilung Deutsche Kultur und Familie, voditeljica projekta katalogizacije kulturnih dobara Južnog Tirola (www.provincia.bz.it/museenfuehrer)
 • Hrvatska: gđa Višnja Zgaga, muzejska savjetnica i ravnateljica MDC-a, koordinatorica Sustava muzeja RH

Sudionici:
ravnatelji i matičari matičnih muzeja prve i druge razine iz Hrvatske, profesori s Katedre za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, muzealci

Opširnije:
Zakonom o muzejima iz 1998. i Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (2002.), MDC postaje koordinator Sustava (mreže) muzeja. U hrvatsku muzejsku mrežu zakonskom odredbom uključeni su svi muzeji registrirani pri nacionalnom Ministarstvu kulture. Mreža muzeja uspostavljena je "kao organizirani oblik stručnog djelovanja" s ciljem "poboljšanja kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanja jedinstvenih standarda i normi za obavljanje muzejske djelatnosti. Djelatnost hrvatske mreže muzeja obuhvaća osobito poslove: stručni nadzor nad radom muzeja, stručnu pomoć, unapređenje stručnog rada u muzejima te usklađivanje rada unutar Sustava muzeja", a provode je zakonom imenovani matični muzeji kroz dva vijeća (tj. na dvije razine): Vijeće  Sustava muzeja i Vijeće za matičnu djelatnost. Mreža je organizirana prema 6 temeljnih vrsta zbirki u muzejima: umjetničke, arheološke, etnografske, povijesne, tehničke i prirodoslovne, tako da funkcionira zapravo na razini zbirki (kompleksnom muzeju s više različitih zbirki nadležno je više matičnih muzeja).
Praktično funkcioniranje hrvatske muzejske mreže započelo je 2003., a prioritet je dan pomoći muzejima u obradi tj. inventarizaciji građe te uvođenju informacijskog sustava za obradu građe u muzeje. Osim toga, muzejima se pruža pomoć prilikom osnivanja i funkcioniranja na različitim razinama. Kako je hrvatska muzejska mreža u počecima, željeli bismo se upoznati s različitim europskim primjerima povezivanja (umrežavanja) muzeja, bilo da dolaze iz zakonskih ili stručnih inicijativa te razmijeniti iskustva. Zanimaju nas ideja na kojoj se temelji povezivanje muzeja, organizacija te praktično, svakodnevno funkcioniranje "muzejskih mreža" sa svim pozitivnim stranama i problemima.
Na okrugli stol "Mreže muzeja u Europi" pozvani su predstavnici iz Belgije, Norveške, Slovenije, Portugala i Hrvatske koji će predstaviti svoje sustave povezivanja tj. kreiranja sustava suradnje i pomoći muzejima u organizaciji i svakodnevnom radu. Nakon prezentacija, predviđena je rasprava o iskustvima umrežavanja.

Natuknice za raspravu:
muzejsko zakonodavstvo, temelji umrežavanja (administrativni : stručni), proces i ciljevi umrežavanja (centralizacija : decentralizacija), pozitivna i negativna iskustva, fizičko umrežavanje : informacijsko umtrežavanje, uloga interneta, financiranje, dosadašnji poslovi, budući projekti...

 

Muzej(i) (i) književnost(i)

Uz obilježavanje jubilarne 25. izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, Muzejski dokumentacijski centar (MDC) u Zagrebu pripremio je međunarodni simpozij s temom Muzej(i) i književnost(i) na kojemu su muzejski djelatnici, književnici i drugi baštinski stručnjaci razmatrali međuodnose muzeja i književnosti.

Više

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti na tel. 01/ 4847-897; 4847-914 ili e-mail osoba za kontakte:
Snježana Radovanlija Mileusnić: sradov@mdc.hr

 

MDC L /1955. - 2005./

MDC je od 24. do 27. svibnja 2005. sudjelovao na Godišnjoj konferenciji Komiteta za dokumentaciju (CIDOC) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM). Organizatori konferencije su bili Muzej grada Zagreba i Muzejski dokumentacijski centar.