HR | EN

Privatni kolekcionari darovali su gradu Zagrebu vrijedan fond kulturno-povijesne i umjetničke građe koja se čuva i djelomično prezentira u zagrebačkim muzejima. Riječ je o 29 zbirki darovanih u proteklih 50 godina; gotovo 15.000 predmeta, crteža, slika, skulptura, predmeta umjetnina i 24.000 knjiga koji je samo malim dijelom dostupan javnosti prezentiranjem građe u autentičnom ambijentu, in situ, ili pak kao dio stalnih muzejskih postava. Cilj je ovog projekta prikazati cjeloviti fundus svih donacija kako bi bila ostvarena osnovna namjera donatora - učiniti predmete pristupačnim najširoj publici.

Donacija dr. Josipa Kovačića

Hrvatske slikarice rođene u 19. stoljeću

 

Popis donacija

 1. Zbirka galerija slika Grada Zagreba "Benko Horvat"
 2. Memorijalna zbirka i stan arhitekta Viktora Kovačića
 3. Zbirka "Anke Gvozdanović"
 4. Zbirka Drage Magjera i Nade Ostrogović-Magjer
 5. Memorijalna zbirka Joze Kljakovića
 6. Zbirka Ljube Penić
 7. Zbirka "dr. Ivana Ribara i Cate Dujšin-Ribar"
 8. Zbirka Nade Mirjević
 9. Zbirka glazbenih automata Ivana Gerersdorfera
 10. Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš-Richter
 11. Zbirka Zore Majer
 12. Zbirka umjetnina Tille Duriex
 13. Zbirka "Majstorska radionica za restauraciju i gradnju gudačkih instrumenata pokojnog Franje Schneidera"
 14. Memorijalni prostor Bele i Miroslava Krleže
 15. Donacija dr. Josipa Kovačića "Hrvatske slikarice rođene u 19. stoljeću"
 16. Spomen zbirka dr. Vinka Perčića
 17. Zbirka Marte i Vilima Svečnjaka
 18. Funkcionalna kulturološka zbirka Nikole Marčetića
 19. Ambijentalna zbirka akademskog kipara profesora Roberta Frangeša-Mihanovića
 20. Zbirka lutaka u narodnim nošnjama iz cijelog svijeta Ljeposlava Perinića
 21. Zbirka Branka Majera i Katje Matković-Majer
 22. Donacija Silvane Seissel
 23. Zbirka Marije Tomljenović-Valečić
 24. Zbirka dr. Vere Horvat-Pintarić
 25. Donacija Josip Crnobori
 26. Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina
 27. Zbirka stare ambalaže dr. Ante Rodina
 28. Zbirka umjetničkih radova slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka
 29. Zbirka skulptura akademskog kipara Zlatka Zlatića