HR | EN

Projekt Muzeji Hrvatske na Internetu (MHI) MDC je pokrenuo 1996. g. i do danas su u sklopu njega predstavljene 33 muzejske ustanove, odnosno ukupno 50 muzeja, njihovih područnih zbirki i lokaliteta.

Sustavnim predstavljanjem muzeja kao vrijednoga i zanimljivog dijela hrvatske kulturne baštine željeli smo muzeje i muzejsku građu približiti javnosti putem medija koji je od početka projekta do danas doživio silnu ekspanziju i velike promjene. Riječ je o uistinu pionirskom pothvatu u vrijeme kada su još malobrojni muzeji u svijetu imali svoje web siteove. Bio je to prvi izlazak hrvatskih muzeja izvan njihovih fizičkih prostora, od kojih su u to doba mnogi od njih bili oštećeni ratnim razaranjima, a građa pohranjena u depoima i nedostupna. Bio je to i način kako najbrže i najefikasnije primijeniti nove informacijske tehnologije u muzejima. Uz MHI su vezani prvi koraci u digitalizaciji muzejske građe, odnosno kulturne baštine općenito, te stvaranje digitalnih zbirki. Taj iskorak u globalni virtualni svijet pridonio je i većoj otvorenosti i komunikativnosti muzeja, a njegov je cilj, među ostalim, bio i dovođenje većeg broja posjetitelja u muzeje.

Projekt je od samoga početka prepoznat kao nova vrijednost. O tome svjedoče i nagrade i priznanja: nagrada časopisa Internet Monitor za najbolji scenarij te za količinu predstavljenog sadržaja, kvalitetu dizajna i značaj za hrvatsku kulturu, 1998.; posebno priznanje CARNet Users Conference - CUC'99, 1999. te uvrštenje u UNESCO-vu publikaciju World Culture Report 2000 kao jednoga od 200 najboljih svjetskih kulturnih projekata za novo tisućljeće.
Hrvatska akademska mreža CARNet podržala je prezentaciju prvih deset muzeja, a 1999. g. objavljen je CD-ROM Hrvatski muzeji 1 = Croatian museums 1, s dvadeset muzejskih web siteova iz projekta MHI.

Predstavljanje muzeja koncipirano je kao vodič kroz muzeje, njihove zbirke i najreprezentativniju građu, a strukturirano je prema ovim osnovnim rubrikama: opći podaci, povijest muzeja, zbirke, odabrani predmeti iz zbirki, aktivnosti muzeja, stalni postav. Nastojali smo obuhvatiti muzeje iz svih dijelova Hrvatske, od onih s raznorodnim zbirkama važnim za određeni grad ili regiju, do specijaliziranih muzeja vezanih za specifičnu disciplinu ili osobu. Od samoga početka inzistirali smo na višejezičnosti prikaza sadržaja. U pripremi materijala i izradi stranica sudjelovali su stručnjaci MDC-a, brojni stručnjaci iz svih zastupljenih muzeja, tvrtka Novena i vanjski suradnici. U prezentacijama su korišteni fundusi muzeja, fondovi MDC-a, a građa se nerijetko fotografirala upravo za taj projekt. Stoga svim suradnicima zahvaljujemo na suradnji, trudu i entuzijazmu.

Tijekom proteklih dvanaest godina nastojali smo pratiti promjene u muzejskoj djelatnosti, razvitak tehnoloških mogućnosti i dizajnerskih rješenja te osluškivati želje muzeja. Radom na projektu učili smo i razvijali se, a rezultat je i sadašnji web site MDC-a na kojemu su, na različite načine i u različitim oblicima, dostupni sadržaji prvotno predstavljeni u sklopu MHI-ja. Zbog zastarjelosti određenih tehnoloških rješenja (osobito onih na najranijim web siteovima), kao i želje da što bolje iskoristimo naše baze podataka o hrvatskim muzejima i automatiziramo ažuriranje podataka, ponajprije u rubrikama Opći podaci i Aktivnosti, odlučili smo arhivirati postojeću situaciju projekta MHI (20. veljače 2008.) kao dokument stanja u predstavljenim muzejima u određenom vremenu, muzeoloških promišljanja i tehnoloških rješenja. Opisi zbirki i prikazi muzejskih predmeta, kao i brojni stalni postavi još su uvijek aktualni te i nadalje mogu služiti kao relevantan izvor podataka.

Ažurni podaci o svim hrvatskim muzejima nalaze se na stranicama Hrvatskih virtualnih muzeja. Aktivnosti muzeja možete pregledavati u Kalendaru događanja, a pregled izdavačke djelatnosti dostupan je u Katalogu knjižnice  i Bibliografiji prinova knjižnice MDC-a.


 

   
Muzej hvarske baštine   Zavičajni muzej Stjepana Grubera   Gliptoteka HAZU, Zagreb
   
Gradski muzej
Križevci
  Galerija umjetnina
Split
  Muzeji Ivana
Meštrovića
   
Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica   Muzej Moslavine, Kutina   Prirodoslovni muzej
Rijeka
   
Muzej grada Zagreba   Gradski muzej
Makarska
  Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
   
Muzej "Staro selo", Kumrovec   Arheološki muzej Istre, Pula   Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
   
Muzej grada Kaštela, Kaštel Lukšić   Arheološki muzej Split   Muzej Međimurja, Čakovec
   
Dubrovački muzeji, Dubrovnik   Muzej grada Splita   HT muzej, Zagreb
   
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Zagreb   Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec   Etnografski muzej Zagreb
   
Tehnički muzej, Zagreb   Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb   Zavičajni muzej Našice
   
Gradski muzej Varaždin   Gradski muzej Virovitica   Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split
   
Muzej Slavonije, Osijek   Gradski muzej Karlovac   Dvor Trakošćan
       
       


Muzeji su poredani redoslijedom izgradnje web stranica. Najgornji muzej je najnoviji.
Posljednji put ažurirano siječanj 2008.