HR | EN

Muzejski dokumentacijski centar javna je ustanova osnovana 1955. godine kao dokumentacijska, informacijska i komunikacijska točka hrvatske mreže muzeja.

Putem svoje osnovne djelatnosti - dokumentacijske, informacijske, savjetodavne, muzeološke, istraživačke, obrazovne, izdavačke, knjižnične i izložbene - MDC sudjeluje u razvoju hrvatske i svjetske muzejske zajednice.


Galerija:

 

MDC potiče:

 

 

Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru kao administrativni registar, radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19). Danas u Hrvatskoj djeluje 164 zakonski osnovana i registrirana muzeja upisana u Upisnik javnih i privatnih muzeja u RH. Broj od 164 muzeja (pravnih osoba) iz Upisnika se odnosi na 203 fizički muzej.

U njima se u 2874 muzejskih zbirki nalazi 6.691.973 predmeta (2021.) za koje skrbi 1874 stručnih djelatnika, kustosa, dokumentarista, informatičara, muzejskih pedagoga, preparatora i restauratora, knjižničara i arhivista koji skupljaju, stručno i znanstveno obrađuju, čuvaju, prezentiraju i komuniciraju spoznaje o muzejskoj građi kao segmentu hrvatske i svjetske kulturne baštine.

U Registru muzeja, galerija i zbirki u Republici Hrvatskoj (OREG) pri Muzejskome dokumentacijskom centru upisano je 306 fizičkih muzeja (jedinica) koji se odnose na 262 pravne osobe. OREG je stručni registar ustrojen kao baza podataka o muzejima, njihovim zbirkama, dokumentaciji i stručnim djelatnicima te predstavlja temelj za statističke analize na godišnjoj razini. Pored OREG-a, MDC vodi i Registar muzeja, zbirki i riznica u vlasništvu vjerskih zajednica o 175 vjerska objekta u kojima se čuva velik i izuzetno vrijedan dio kulturnog i povijesnog naslijeđa Republike Hrvatske. Podaci o muzejima iz ovih baza javno su dostupni na portalu muzEJ!.