HR | EN

Muzejski dokumentacijski centar javna je ustanova osnovana 1955. godine kao dokumentacijska, informacijska i komunikacijska točka hrvatske mreže muzeja.

Putem svoje osnovne djelatnosti - dokumentacijske, informacijske, savjetodavne, muzeološke, istraživačke, obrazovne, izdavačke, knjižnične i izložbene - MDC sudjeluje u razvoju hrvatske i svjetske muzejske zajednice.


Galerija:

 

MDC potiče:

 

 

Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru kao administrativni registar, radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima (NN 61/18NN 98/19, NN 114/22).

Registar muzeja, galerija i zbirki u RH (OREG) stručni je MDC-ov registar – složena baza podataka o muzejima, njihovim zbirkama, dokumentacijskim fondovima, stručnim djelatnicima, muzejskim prostorima i ostalim aspektima muzejske djelatnosti. OREG predstavlja važan izvor informacija muzejskim stručnjacima, Sustavu muzeja RH, Ministarstvu kulture i medija RH, istraživačima, akademskoj zajednici, međunarodnim organizacijama i projektima, medijima te širokoj javnosti. Izradom općih i specifičnih statističkih pregleda te analizom podataka iz Registra, MDC može ponuditi relevantne podatke koji daju sliku hrvatske muzejske zajednice i na temelju kojih se može kreirati i korigirati muzejska politika u Hrvatskoj. Aktivnim sudjelovanjem u radu EGMUS-a (European Group on Museum Statistics), MDC podacima iz Registra daje doprinos za izradu komparativnih analiza na europskoj razini.

Pored OREG-a, MDC vodi i Registar muzeja, zbirki i riznica u vlasništvu vjerskih zajednica u kojima se čuva velik i izuzetno vrijedan dio kulturnog i povijesnog naslijeđa Republike Hrvatske.

Podaci o muzejima iz ovih baza javno su dostupni na portalu muzEJ!.