HR | EN

Zakonski okvir

Zakon o muzejima

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske

Principi / načela koordinacije i komunikacije

načelo stručne kompetencije i fleksibilnosti

Svrha / cilj

  • jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti (čl.2, Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske)
  • jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti
  • promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja
  • poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja
  • podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja
  • jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka  unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta
  • jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija s ciljem zajedničkih i/ili komplementarnih projekata

Matičnost

  • stručno djelovanje s ciljem poboljšanja kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanjem jedinstvenog standarda i normi (čl.4, Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske)
  • stručni nadzor / stručna pomoć / unapređenje stručnog rada / usklađivanje rada unutar Sustava muzeja