HR | EN

PRETRAŽIVANJE PUBLIKACIJA MUZEJSKOGA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA

fraza ključna riječ
autor tema vremenska
naslov ime osobe / obitelj zemljopisna
godina naziv tijela vrste
 
 
ERROR IN MODULE:
Value: ~/admin/modules/publikacije/view/search.ascx
Params:
Exception: System.Data.OleDb.OleDbException (0x80040E14): ORDER BY items must appear in the select list if SELECT DISTINCT is specified. Ambiguous column name 'Pojam'. at System.Data.OleDb.OleDbDataReader.ProcessResults(OleDbHResult hr) at System.Data.OleDb.OleDbDataReader.NextResult() at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at GotDotNet.ApplicationBlocks.Data.AdoHelper.ExecuteReader(IDbCommand command, AdoConnectionOwnership connectionOwnership) at GotDotNet.ApplicationBlocks.Data.AdoHelper.ExecuteReader(IDbConnection connection, IDbTransaction transaction, CommandType commandType, String commandText, IDataParameter[] commandParameters, AdoConnectionOwnership connectionOwnership) at GotDotNet.ApplicationBlocks.Data.AdoHelper.ExecuteReader(String connectionString, CommandType commandType, String commandText, IDataParameter[] commandParameters) at GotDotNet.ApplicationBlocks.Data.AdoHelper.ExecuteReader(String connectionString, CommandType commandType, String commandText) at CMS.admin.modules.publikacije.view.Search.BindData() at CMS.admin.modules.publikacije.view.Search.OnInit(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child) at CMS.Util.CMSContainer.addCMSModule(String module_path, String parameters)

Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2000

Autor/i Cukrov, Tončika
Zgaga, Višnja [urednik]; Cvjetanović, Boris [fotograf]; Pisk, Tomislav [prevoditelj]
materijalni opis <16> str.; 30 cm
napomena Tekst usp. na hrv. i engl. jez.
predmetnice Picelj, Ivan; Bućan, Boris; Međunarodni dan muzeja; Plakat, muzejski; Dragić, Nedjeljko; Ljubičić, Boris; MDC. Zbirka plakata (Zagreb), ; Suhadolc, Janez; Brčić, Damir; Falout, Nada; Dogan, Nenad
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a