HR | EN

PRETRAŽIVANJE PUBLIKACIJA MUZEJSKOGA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA

fraza ključna riječ
autor tema vremenska
naslov ime osobe / obitelj zemljopisna
godina naziv tijela vrste
 
 
Publikacije Rezultat pretraživanja

Priru��nici (293)

Izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija
Radovanlija Mileusnić, Snježana [urednik]

20. IZLOŽBA IZDAVAČKE DJELATNOSTI HRVATSKIH MUZEJA I GALERIJA : INTERLIBER - međunarodni sajam knjiga i učila, Zagrebački velesajam, 13. - 17. studenoga 2001.

Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2001
Izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija
Radovanlija Mileusnić, Snježana [urednik]

20. IZLOŽBA IZDAVAČKE DJELATNOSTI HRVATSKIH MUZEJA I GALERIJA : INTERLIBER - međunarodni sajam knjiga i učila, Zagrebački velesajam, 13. - 17. studenoga 2001.

Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2001
materijalni opis 93 str. ; 30 cm
predmetnice Muzeji, galerije i zbirke; 2001.; Muzejske publikacije; Muzejska izdavačka djelatnost; Interliber
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Spremište
Muzejski dokumentacijski centar u 2001. godini priredio je 20. izložbu izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija. Izložba je održana na Zagrebačkom velesajmu u sklopu INTERLIBER-a, međunarodne izložbe knjiga i učila. Na jubilarnoj izložbi sudjelovalo je stotinu hrvatskih muzeja, galerija, muzejskih zbirki i izložbenih galerija sa 451 publikacijom, 205 plakata, četiri CD-ROM-a te razglednicama, kalendarima i drugim tiskanim promidžbenim materijalom. Katalog koji prati izložbu sadrži abecedni popis svih sudionika s naslovima njihovih publikacija nastalih u razdoblju "od Interliber-a do Interliber-a". Uz svoju primarnu zadaću pomagala uz razgledavanje izložbe, sekundarna zadaća ovoga kataloga je u njegovom doprinosu nacionalnoj bibliografiji obuhvaćajući retrospektivni prikaz izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja.
Franulić, Markita [urednik]

IZVJEŠĆA ZAGREBAČKIH MUZEJA : 2000

Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2001
Franulić, Markita [urednik]

IZVJEŠĆA ZAGREBAČKIH MUZEJA : 2000

Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2001
materijalni opis 1 sv. ; 30 cm
napomena Naslov na koricama: Zagrebački muzeji izvješća
predmetnice Muzeji, galerije i zbirke; Zagreb; 2000.
isbn / issn 1331-274x
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izvješće o radu
Lokacija Spremište
Sadržan u Izvješća Zagrebačkih muzeja
"Izvješća zagrebačkih muzeja" za 2000. godinu obuhvaćaju godišnja izvješća o djelatnostima 31 muzejske ustanove grada Zagreba i okolice. Izvješća pojedinih muzeja navedena su abecednim slijedom prema njihovim nazivima. Muzej je predstavljen osnovnim podacima o adresi, telefonskim i faks brojevima te e-mail i web-adresama. Određeni su prema tipu i vrsti, djelokrugu rada uz podatke o godini osnutka, osnivaču, ravnatelji i stručnom osoblju. Izvješća su strukturirana prema odrednicama: 1. Skupljanje građe (kupnja, terensko istraživanje, darovanje, nasljeđivanje, zamjena, ustupanje, ostalo), 2. Zaštita (preventivna zaštita, konzervacija, restauracija, ostalo), 3. Dokumentacija (inventarna knjiga, katalog muzejskih predmeta, fototeka, dijateka, videoteka, hemeroteka, planoteka i fond dokumentacijskih crteža, stručni arhiv, računalna obrada građe, ostalo), 4. Knjižnica (nabava, stručna obrada knjižničnog fonda, zaštita knjižnične građe, izdavačka djelatnost knjižnice, ostalo), 5. Stalni postav (ekspertize, posudbe, djelovanje u strukovnim društvima, sudjelovanje na kongresima, seminarima, publicistička djelatnost stručnih djelatnika, stručno usavršavanje, tečajevi, studijska putovanja, stručna i znanstvena obrada muzejske građe, identifikacija / determinacija građe, revizija građe, stručna pomoć i konzultacije, recenzije knjiga, članaka, ostalo), 7. Znanstveni rad, 8. Stručni i znanstveni skupovi u organizaciji i suorganizaciji muzeja, 9. Izložbena djelatnost, 10 Izdavačka djelatnost (tiskovine, audiovizualna građa, elektroničke publikacije), 11. Edukativna djelatnost (specijalna vodstva, predavanja, radionice i igraonice, klubovi, ostalo), 12. Odnosi s javnošću, 13. Marketinška djelatnost, 14. Broj posjetitelja, 15. Financije, 16. Ostale akcije.
Međunarodni stručni skup "Muzejske publikacije i novi mediji"
Dautbegović, Jozefina [urednik]

MUZEJSKE PUBLIKACIJE I NOVI MEDIJI : međunarodni stručni skup, Zagreb, Muzej Mimara, 12. i 13. studeni 2001. : zbornik sažetaka = Museum Publications and New Media : International Symposium, Zagreb, The Mimara Museum, November 12th and 13th 2001 : Collected summaries

Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2001
materijalni opis 166 str. ; 26 cm
napomena Tekst više autora usporedo na hrv. i engl. jez
predmetnice Muzejske publikacije; Muzejska izdavačka djelatnost; MDC (Zagreb),
isbn / issn 953-6664-04-6
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Zbornik stručnih i znanstvenih skupova; Zbornik sažetaka
Lokacija Spremište
Povodom 32. godine objavljivanja muzeološkog časopisa "Informatica Museologica" i održavanja dvadesete izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, Muzejski dokumentacijski centar organizirao je međunarodni stručni skup s temom "Muzejske publikacije i novi mediji". Skup je održan u Muzeju Mimara 12. i 13. studenoga 2001. godine uoči održavanja 20. izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija na Zagrebačkom velesajmu u sklopu međunarodnog sajma knjiga i učila INTERLIBER (13. - 17. studenoga 2001.). Na skupu je priopćeno četrdeset izlaganja unutar sedam tematskih skupina: 1. Muzeološki pogledi na izdavaštvo, 2. Specifičnosti i uloga muzejskih publikacija, 3. Muzejski i muzeološki časopisi, 4. Muzejski marketing, 5. Muzejske publikacije i publika, 6. Vizualni identitet, 7. Novi mediji. Prezentirana su i najnovija muzejska elektronička izdanja na CD-ROM-ovima. Brojnost tema i veliki odaziv sudionika hrvatskih i inozemnih muzealaca, muzeologa, knjižničara, informatičara, dizajnera i drugih stručnjaka, opravdali su stručnu potrebu za sagledavanjem muzejskog izdavaštva kao integralnog i neizostavnog segmenta muzejskog rada. Popratni zbornik sadrži program skupa, sažetke izlaganja usporedno na hrvatskome i engleskom jeziku i adresar sudionika. Tekstovi cjelovitih izlaganja biti će objavljeni u MDC-ovom časopisu "Informatica Museologica".
Laszlo, Želimir

PRIRUČNIK ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU SLIKA

Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2001
Laszlo, Želimir

PRIRUČNIK ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU SLIKA

Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2001
materijalni opis 122 str. : ilustr. ; 21 cm
napomena Rječnik .- Bibliografija: str. 120-121
predmetnice Slikarstvo; Zaštita muzejskih predmeta; Preventivna zaštita
isbn / issn 953-6664-03-8
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Priručnik
Lokacija Spremište
Nastavljajući tradiciju objavljivanja priručnika za preventivnu zaštitu muzejskih predmeta ("Konzerviranje i restauriranje muzejskih predmeta", 1974., "Upute za zaštitu pokretne kulturne baštine u muzejima i galerijama", 1991., "Osnove zaštite i izlaganja muzejskih zbirki", 1993.), Muzejski dokumentacijski centar izdao je priručnik posvećen preventivnoj zaštiti slika. Publikaciju je priredio Želimir Laszlo, konzervator savjetnik u MDC-u kompilirajući recentne hrvatske i inozemne tekstove i iskustva. Uvodnim poglavljem "Osnove preventivne zaštite slika", autor je nastojao odgovoriti na pitanja što je slika i što šteti slici, kako provjeriti u kakvom je stanju slika, što očekivati od restauratora, kako uokviriti, ovjesiti i izložiti sliku, koji su preventivni postupci zaštite od krađe, provale, vandalizma itd. Posebnim poglavljima obrađen je problem negativnih utjecaja na slike i praktični načini zaštite od štetnih utjecaja vlage, temperature, svjetla, štetnih tvari, nametnika. Sadržana su i poglavlja sa praktičnim savjetima: "Sustavi slaganja slika u čuvaonicama", "Slike u transportu" i "Kontrola primjene mjera preventivne zaštite". Praktičnost i preglednost teksta postignuta je ne samo jasno i precizno pisanim jezikom, već i isticanjem kratkih ali važnih savjeta uz rub tekućeg teksta. Priručnik sadrži crteže i shematske prikaze, Rječnik upotrijebljenih izraza te Izbor iz literature.
Dražin-Trbuljak, Lada [urednik]

INFORMATICA MUSEOLOGICA (ONLINE)

32(1/2)2001-
Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2001-
Dražin-Trbuljak, Lada [urednik]

INFORMATICA MUSEOLOGICA (ONLINE)

32(1/2)2001-
Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2001-
napomena Pristup: World Wide Web; URL:http://www.mdc.hr/hr/mdc/publikacije/informatica-museologica/.- Stv. nasl. s nasl. zaslona.- Građa u formatu PDF.- Isto izdanje i u tiskanom mediju: Informatica museologica (ISSN 0350-2325).- Opis prema 32(1/2)2001.
isbn / issn 1849-4277 (Online)
Medij Elektronička građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Spremište
Radovanlija Mileusnić, Snježana [urednik]

IZDAVAČKA DJELATNOST HRVATSKIH MUZEJA I GALERIJA [ELEKTRONIČKA GRAĐA]

20 (2001)-
Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2001-
Radovanlija Mileusnić, Snježana [urednik]

IZDAVAČKA DJELATNOST HRVATSKIH MUZEJA I GALERIJA [ELEKTRONIČKA GRAĐA]

20 (2001)-
Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2001-
materijalni opis 1 online jedinica građe
napomena Pristup: World Wide Web.- Stv. nasl. s naslovnice.- Drugi medij Izdavačka djelatnost hrvatskih muzeja i galerija = ISSN 1845-3686
predmetnice Izdavačka djelatnost hrvatskih muzeja i galerija (izložba)
isbn / issn 2757-069X (Online)
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Spremište
Sadržava
41. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] 2022.
40. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] 2021.
39. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] 2020.
38. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] INTERLIBER — 42. međunarodni sajam knjiga, Zagrebački velesajam, 12. — 17. studenoga 2019.
37. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] INTERLIBER — 41. međunarodni sajam knjiga i učila, Zagrebački velesajam, 13. — 18. studenoga 2018.
36. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] INTERLIBER — 40. međunarodni sajam knjiga i učila, Zagrebaćki velesajam, 7. — 12. studenoga 2017.
35. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] INTERLIBER — 39. međunarodni sajam knjiga i učila, Zagrebački velesajam, 8. — 13. studenoga 2016.
34. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] INTERLIBER — 38. međunarodni sajam knjiga i učila, Zagrebački velesajam, 10. - 15. studenoga 2015.
33. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] INTERLIBER — 37. međunarodni sajam knjiga i učila, Zagrebački velesajam, 11. - 16. studenoga 2014.
32. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] INTERLIBER — 36. međunarodni sajam knjiga i učila, Zagrebački velesajam, 12. - 17. studenoga 2013.
31. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] INTERLIBER — 35. međunarodni sajam knjiga i učila, Zagrebački velesajam, 13. - 18. studenoga 2012.
30. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] 2011.
29. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] 20210.
28. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] 2009.
27. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] 2008.
puni tekst https://www.mdc.hr/hr/mdc/publikacije/izdavacka-djelatnost-hr-muzeja-galerija/