HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (46)

Izdavač Gradski muzej Nova Gradiška
Kolić-Klikić, Vesna

VINO PIJE `KO VINOGRAD SADI

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2019

VINO PIJE `KO VINOGRAD SADI

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2019
materijalni opis 132 str.: ilustr.; 24 cm
napomena Bilješke uz tekst.- Literatura i izvori.
predmetnice Običaji; Vinarstvo; Vinogradarstvo; Nova Gradiška i okolica
isbn / issn 978-953-7991-18-0
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Karlovčan-Subić, Marija

VLADIMIR MARENIĆ (20.6. 1931. - 28.5. 1969.) : Nova Gradiška, ožujak - travanj 2000.

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2000

VLADIMIR MARENIĆ (20.6. 1931. - 28.5. 1969.) : Nova Gradiška, ožujak - travanj 2000.

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2000
materijalni opis 53 str. : ilustr. djelomice u bojama ; 23 cm
napomena Bilješke .- Zusammenfassung
predmetnice Marenić, Vladimir; Izložba, memorijalna
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Mihaljević, Marija
Podunavac, Danimirka [fotograf]; Matković Vrban, Marina [fotograf]; Šobat, Krešimir [fotograf]; Ivković, Matija [fotograf]; Čule, Suzana [prevoditelj]

ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA RUŠČICA, GLOGOVE, PRAULJE :

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2018
; Podunavac, Danimirka [fotograf]; Matković Vrban, Marina [fotograf]
Podunavac, Danimirka [fotograf]; Matković Vrban, Marina [fotograf]; Šobat, Krešimir [fotograf]; Ivković, Matija [fotograf]; Čule, Suzana [prevoditelj]

ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA RUŠČICA, GLOGOVE, PRAULJE :

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2018
materijalni opis 25, <46> str.: ilustr. u boji; 17 x 24 cm
napomena Str. 23: Abstract.
predmetnice Arheologija; Izložba, arheološka; zaštitno arheološko istraživanje; Ruščica - Glogove - Praulje (lokalitet)
isbn / issn 978-953-7991-10-4
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Pišonić, Miroslav [autor uvoda, predgovora]; Kozina, Zlatko [fotograf]

ZLATKO KOZINA : Opće dobro : Gradski muzej Nova Gradiška, 25. listopada - 16. studenog 2018.

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2018
Pišonić, Miroslav [autor uvoda, predgovora]; Kozina, Zlatko [fotograf]

ZLATKO KOZINA : Opće dobro : Gradski muzej Nova Gradiška, 25. listopada - 16. studenog 2018.

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2018
materijalni opis višestruki presavitak <8 str.>: ilustr. u boji; 19 cm
napomena Publikacija bez kataloških jedinica.
predmetnice Izložba, likovna; Kozina, Zlatko
isbn / issn 978-953-7991-73-5
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Informativna brošura
Lokacija Knjižnica MDC-a
Subić, Željko
Karlovčan-Subić, Marija [autor uvoda, predgovora]

ŽELJKO SUBIĆ

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2008
; Mesinger, Bogdan
Karlovčan-Subić, Marija [autor uvoda, predgovora]

ŽELJKO SUBIĆ

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, Nova Gradiška, Arca, 2008
materijalni opis 153 str.: ilustr. u boji; 26 cm
napomena Bibliografija.
predmetnice Subić, Željko
isbn / issn 978-953-95012-3-3
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Likovna monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Kolić-Klikić, Vesna

ŽENSKE NARODNE NOŠNJE ZAPADNE SLAVONIJE : Požega, Pakrac, Novska, Nova Gradiška

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2007

ŽENSKE NARODNE NOŠNJE ZAPADNE SLAVONIJE : Požega, Pakrac, Novska, Nova Gradiška

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2007
materijalni opis 349 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Bibliografija
predmetnice Narodna nošnja; Slavonija, zapadna
isbn / issn 978-953-95012-2-6
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Etnologinja i muzejska savjetnica Gradskog muzeja Nova Gradiška Vesna Kolić-Klikić autorica je monografije o ženskim narodnim nošnjama zapadne Slavonije. Obuhvatila je prostor bivše općine Požega, Pakraca, Novske i Nove Gradiške, južno ograničen rijekom Savom, a na sjeveru planinskim masivom Papuka i Krndije. Predstavila je tradicijsko odijevanje žena u vremenu kada ono doživljava najveće promjene pa sve do njegova potpunog propadanja polovicom 20. stoljeća. Prikupljeni podaci i kazivanja zabilježena tijekom 1970-ih i 1980-ih godina bili su osnovno polazište autoričina istraživanja tradicijskog života i odijevanja zapadne Slavonije. Uz uvod, u kojemu autorica iznosi osnovnu temu i cilj istraživanja, monografija sadržava tekstove "Osnovne karakteristike ženskog ruha", "Nošnje Požeštine", "Nošnje pakračkog kraja", "Nošnje novljanskog kraja", "Nošnje novogradiškog kraja". Tekstovi su bogato ilustrirani reprodukcijama u boji te dokumentarnim fotografijama. Monografija sadržava i popis kazivača, sažetke na njemačkome i engleskom jeziku te popis korištenih izvora i literature.