HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (113)

Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Miletić, Drago
Barac, Vidoslav [fotograf]

PLEMIĆKI GRAD SOKOLAC = Sokolac Castle = Die Adelsburg Sokolac

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, <2007.>

Barac, Vidoslav [fotograf]

PLEMIĆKI GRAD SOKOLAC = Sokolac Castle = Die Adelsburg Sokolac

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod, <2007.>
materijalni opis 22 str.: ilustr. u boji; 21 cm
napomena Tekst usporedno na hrv., njem. i engl. jez.
predmetnice Graditeljska baština; Brinje
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Brošura
Lokacija Knjižnica MDC-a
Bregovac-Pisk, Marina
Korka, Aleksandar [fotograf]

PORTRETI U ZBIRCI GRAFIKA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2008

Korka, Aleksandar [fotograf]

PORTRETI U ZBIRCI GRAFIKA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2008
materijalni opis 583 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i eng. jez.- Bibliograf. bilješke uz tekst.- Bibliografija.- Kazalo
predmetnice Portret; Hrvatski povijesni muzej (Zagreb), ; Zbirka grafike
isbn / issn 978-953-6046-40-7
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog muzejske zbirke
Lokacija Knjižnica MDC-a
Hrvatski povijesni muzej (HPM) u Zagrebu objavio je opsežan katalog "Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja" kao 43. knjigu edicije Kataloga muzejskih zbirki HPM-a te time nastavio višegodišnji kontinuitet objavljivanja muzejskih zbirki, uz poštovanje muzeoloških standarda te visoku kvalitetu teksta i popratnih ilustracija. Autorica kataloga je mr. sc. Marina Bregovac-Pisk, muzejska savjetnica i voditeljica Zbirke slika, grafika i skulptura HPM-a. Uvodnim, dvojezičnim tekstovima autorica je predstavila građu Zbirke grafika, povijest njezina prikupljanja te značajnije darovatelje. Posebno je istaknula da je, "u duhu ideje osnivača Narodnog muzeja", Zbirka prikupljana ponajprije prema kriteriju povijesnoga i vezanosti za hrvatsku povijest, a tek onda prema likovnom značenju građe. Zbirka grafika počela se oblikovati početkom 20. st. i trenutačno ima oko 5 000 primjeraka. Najveći dio Zbirke čine portreti (2 000 primjeraka),izrađeni različitim tehnikama od druge polovice 16. st. do sredine 20. st., a djelo različitih autora. Ti su portreti izvor raznovrsnih povijesnih i povijesno-umjetničkih informacija koje je autorica detaljno istražila i navela u kataloškom dijelu, što čini katalog iznimno zanimljivim štivom za čitatelje različitih interesa. Kataloški dio na 500 stranica donosi iscrpne opise 1 350 kataloških jedinica složenih abecednim slijedom prezimena prikazanih osoba. Svaka kataloška jedinica donosi i podatke o godinama života portretirane osobe, njezin opis te sve dostupne prikupljene podatke, kao i podatke o autoru, mjestu i vremenu izrade portreta, tehnikama, mjerama, signaturama te stanju slika. Navedeni su i podaci o načinu nabave i inventarnom broju te korištena literatura, a svaki je portret popraćen i ilustracijom u boji. Cjelovitost i visoku razinu profesionalne izrade kataloga upotpunjuje popis važnijih izdanja, popisa serija te većih donacija grafičkih listova i mapa s portretima koji prethodi kataloškom dijelu, kao i popratni prilozi s biografskim podacima zastupljenih autora, popis navedene i korištene literature, kazalo osobnih imena te kazalo zemljopisnih pojmova.
Bošković, Dora
Asić, Ivana [fotograf]

PRIPREMA, POZOR, PALI! : europske vojničke puške u Zbirci oružja Hrvatskog povijesnog muzeja

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2018

Asić, Ivana [fotograf]

PRIPREMA, POZOR, PALI! : europske vojničke puške u Zbirci oružja Hrvatskog povijesnog muzeja

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2018
materijalni opis 399 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Bibliograf. bilj. uz tekst.- Bibliografija.- Kazalo.
predmetnice Zbirka oružja; Oružje, vatreno; Hrvatski povijesni muzej. Zbirka oružja (Zagreb),
isbn / issn 978-953-6046-61-4
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog muzejske zbirke
Lokacija Knjižnica MDC-a
Asić, Ivana [fotograf]

PRIPREMA, POZOR, PALI! : europske vojničke puške u Zbirci oružja Hrvatskog povijesnog muzeja : Hrvatski povijesni muzej, <15. travnja - 14. lipnja 2015.>

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2015
materijalni opis višestruki presavitak <8 str.>: ilustr. u boji; 25 cm
predmetnice Vojna oprema; Izložba, vojna; Hrvatski povijesni muzej. Zbirka oružja (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Hotko, Jelena [autor]; Asić, Ivana [fotograf]

PRIPREMA, POZOR, PALI! : europske vojničke puške u Zbirci oružja Hrvatskog povijesnog muzeja : radni zadaci : Hrvatski povijesni muzej, <15. travnja - 14. lipnja 2015.>

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2015
materijalni opis višestruki presavitak <8 str.>: ilustr. u boji; 24 cm
predmetnice Vojna oprema; Oružje, vatreno; Hrvatski povijesni muzej. Zbirka oružja (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Muzejsko-edukativna pitalica
Lokacija Knjižnica MDC-a
Balog Vojak, Jelena

PRIRUČNIK ZA OBLIKOVANJE PODATAKA ZA OSNOVNE ELEMENTE OPISA POVIJESNIH ZBIRKI

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2017
; Šinkić, Zdenka

PRIRUČNIK ZA OBLIKOVANJE PODATAKA ZA OSNOVNE ELEMENTE OPISA POVIJESNIH ZBIRKI

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2017
materijalni opis 28 str.: ilustr. u boji; 21 cm
napomena Bibliograf. bilj. uz tekst.- Bibliografija i izvori.
predmetnice Povijesni muzeji i zbirke; Muzejska dokumentacija
isbn / issn 978-953-6046-56-0
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Priručnik
Lokacija Knjižnica MDC-a
"Priručnik za oblikovanje podataka za osnovne elemente opisa povijesnih zbirki" rezultat je iskustva prikupljenoga tijekom terenskog rada na matičnoj djelatnosti Hrvatskoga povijesnoga muzeja u sklopu kojega su održane i dokumentacijsko-informatičke radionice o vođenju primarne muzejske dokumentacije te radionice o standardizaciji pojmovnika za obradu muzejskih predmeta u povijesnim i kulturno-povijesnim zbirkama. Autorice Priručnika - viša dokumentaristica Jelena Balog Vojak i viša informatičarka Zdenka Šinkić – nastojale su „pružiti pomoć prilikom računalne obrade (katalogiziranja) muzejske građe ponajprije u povijesnim muzejima i zbirkama.“ Na tridesetak stranica Priručnika, krako, jasno i precizno, sadržaj je grupiran u šest poglavlja: 1.Uvod; 2. Muzejska dokumentacija; 3. Računalna obrada muzejske građe; 4. Kontrolirano nazivlje – tezaurusi; 5. Predmet opisa; 6. Elementi opisa. Dok su prva dva poglavlja uvodnog, informativnog karaktera, već se u trećem donose definicije i praktične preporuke imajući u vidu, kako naglašavaju autorice, odgovornost muzejskih djelatnika koja se prvenstveno očituje u oblikovanju podataka koje unose u svoje baze podataka. Uz temu tezaurusa donosene su njegove definicije, opis osnovne strukture i svrhe kao i bitna napomena kako je to jedno od gorućih i kompleksnih pitanja u hrvatskoj muzejskoj zajednici. Govoreći o predmetu opisa autorice su naglasile kako muzejski djelatnici svoja primarna stručna znanja trebaju oblikovati u informacije za korisnike, postojeće i one buduće. Najdetaljnije je obrađeno poglavlje posvećeno elementima opisa od kojih su neki ključni za registraciju zbirki kao kulturnoga dobra. To su: vrsta/naziv; naslov; stvaratelj i uloga; mjesto nastanka/nabave; materjali; tehnike; mjere; broj komada/komponenti; stanje; oblik nabave; smještaj. Uz opis svakoga od navedenih elemenata opisa navedeni su i primjeri s popratanim ilustracijama u boji iz fundusa Hrvatskoga povijesnog muzeja što daje dodatnu kvalitetu sadržaju Priručnika. Priručnik se temelji na hrvatskoj muzejskoj legislativi, ICOM-ovom etičkom kodeksu za muzeje te međunarodnim smjernicama i domaćoj stručnoj literaturi koja je navedena u prilogu Priručnika. (Snježana Radovanlija Milesunić)

RADNA BILJEŽNICA UZ IZLOŽBU "SLAVA SABORU" : Bezbroj putova u prošlost

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 1997
materijalni opis (24) str. : ilustr. u bojama ; 15 x 22 cm
predmetnice Muzejska pedagogija; Slava Saboru (izložba)
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Radna bilježnica
Lokacija Knjižnica MDC-a
Pandžić, Ankica [urednik]; McMaster, Graham [prevoditelj]

RODNA KUĆA NIKOLE TESLE U SMILJANU : Smiljan, 10. srpnja 2006.

Zagreb, Tehnički muzej, 2006
Pandžić, Ankica [urednik]; McMaster, Graham [prevoditelj]

RODNA KUĆA NIKOLE TESLE U SMILJANU : Smiljan, 10. srpnja 2006.

Zagreb, Tehnički muzej, Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2006
materijalni opis 19 str.: ilustr. u boji; 25 cm
predmetnice Hrvatska; Stalni postav; Memorijalni muzej ili zbirka; Tesla, Nikola; Smiljan; Rodna kuća Nikole Tesle (Smiljan),
isbn / issn 953-6046-34-2
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Vodič, muzejski
Lokacija Knjižnica MDC-a
U povodu obilježavanja 150. obljetnice rođenja Nikole Tesle 10. srpnja 2006. otvoren je stalni muzejski postav u rodnoj kući Nikole Tesle u Smiljanu. Stalni postav ostvarili su Hrvatski povijesni muzej (Matea Brstilo-Rešetar) i Tehnički muzej u Zagrebu (viši kustos Renato Filipin). Popratni vodič opisuje sadržaje iz stalnog postava kojima se slikom, riječju i zvukom nastojao predočiti životni put i genijalni um velikog izumitelja Nikole Tesle (Smiljan, 1856. - New York, 1943.). Osim vremenske lente Teslina života, ilustrirane dokumentarnim fotografijama i presnimcima arhivskoga i dokumentacijskoga gradiva, vodič sadržava tekstove koji donose kratku povijest Teslina zavičaja te krajolik Tesline duhovne i intelektualne iznimnosti. Navedeni su najznačajniji izumi Nikole Tesle koji su stvorili uvjete za elektrifikaciju svijeta sustavom višefazne izmjenične struje, rad Teslinih laboratorija, njegovi posljednji izumi, pisma, odlikovanja i počasti.
Pavičić, Snježana

SAKRALNO KIPARSTVO

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2003

SAKRALNO KIPARSTVO

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2003
materijalni opis 111 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
napomena Sažeci na engl. i njem. jez .- Bibliografija.- Kazalo
predmetnice Muzeji, galerije i zbirke; Sakralno kiparstvo; Hrvatski povijesni muzej. Zbirka sakralnog kiparstva (Zagreb),
isbn / issn 953-6046-27-x
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog muzejske zbirke
Lokacija Knjižnica MDC-a
Hrvatski povijesni muzej već desetljećima sustavno predstavlja svoj bogati fundus publicirajući «Kataloge muzejskih zbirki». Trideset osmi u nizu posvećen je sakralnom kiparstvu. Autorica kataloga i izložbe je voditeljica Zbirke mr. sc. Snježana Pavičić. U nekoliko poglavlja opisala je sadržaj Zbirke koji se prvi put objavljuje, zanimljive okolnosti nabave predmeta te dala iscrpnu ikonografsku i tipološko-stilsku analizu skulptura. Opisala je restauratorske i konzervatorske zahvate na predmetima te analizu strukture drveta od kojih su izrađeni. Kataloški dio s iscrpnim opisom 70-ak kiparskih djela sakralne tematike predstavlja građu prema grupama: «Anđeli», «Marijanski prikazi», «Kipovi svetaca», «Prikazi Krista», «Reljefi sa svetačkim prizorima i kalupi za crkvena zvona», «Dijelovi oltara i crkvenog namještaja», «Oltari». Katalog završava popisom literature i kazalom, a svi su tekstovi bogato ilustrirani fotografijama u bojama svih predstavljenih djela i njihovih detalja. (V.P.)

SAKUPLJANJE CRKVENIH PREDMETA ZA NARODNI MUZEJ : (prilog poznavanju akvizicijske djelatnosti Narodnog muzeja)

Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, Hrvatski povijesni muzej… (etc), 1998
materijalni opis (8) str. ; 30 cm
napomena Separat iz: Naš Museum - zbornik radova sa znanstvenog skupa, str. 77-84 .- Literatura.- Summary
predmetnice Povijest muzeja; Sabiranje; Zbirka, sakralna; Narodni muzej (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Separat
Lokacija Knjižnica MDC-a