HR | EN

Predavanje dr. Oleksandra Pastuhova - Digitalno arhiviranje: pravna pitanja koja treba imati na umu održano u Muzejskom dokumentacijskom centru 8. rujna 2016. pobudilo je veliki interes kako muzealaca/ki, tako i djelatnika/ca drugih baštinskih institucija. Činjenica je, kako kaže Pastukhov, da se iz dana u dan uvećavaju informacije u digitalnim arhivima, a da poslovanje u većini zemalja još uvijek nije odgovarajuće regulirano zakonskim propisima. Regulativa je tek u stvaranju pa se praksa svodi na poštivanje propisa koji su na snazi. Temu, koja je prvi puta predstavljena muzejskoj zajednici Hrvatske, dr. Pastukhov obradio je s teorijske pozicije, dajući pregledan uvod u vrlo komplesnu regulativu autorskih prava i privatnosti te njihove zaštite s naglaskom na muzeje i ostale baštinske institucije.

Dr. Pastukhov upozorio je na činjenicu da je digitalizacija globalna pojava, sastavni dio suvremenih aktivnosti, uključujući i institucije AKM zajednice. Gledano iz perspektive muzejske prakse Hrvatske, možemo pridodati da je ona i nakon desetak godina sustavnog provođenja i unatoč trenutno cca 40% registriranih zbirki (koje posjeduju osnovnu dokumentaciju u digitalnom obliku), još uvijek u prvoj fazi. Pravna regulativa je u nastajanju kao i socijalni normativni sistem, korisnička samoregulacija, privatna i ko-regulacija, standardizacija i laissez-faire način rada.

Jedno od temeljnih pitanja koje se postavlja je ono kome muzeji duguju lojalnost, pri čemu je dr. Pastukhov upozorio na složene međuodnose izravnih sudionika – korisnika, nositelja autorskih prava te institucija, koje upravljaju ovim sadržajima. U svom poslovanju institucije AKM zajednice dužne su poštovati odredbe o postupanju s autorskim djelima te je značajan dio predavanja posvetio zaštiti autorskih prava, koja uključuju grupu ekskluzivnih prava, ograničenih u vremenu i prostoru, i upozorio na razliku autorskih prava industrijskog vlasništva te onih nastalih na kulturno-umjetničkom području (copyright i srodna prava). Predstavio je i vrste intelektualnog vlasništva koje su interesantne struci, a često se nalaze na tipičnoj web stranici (softver, tekstovi - književna djela, slike, grafike, zvukovi - glazbena djela i zvučne snimke, klipovi, animacija, audio-vizualna djela, fontovi (UK), korisnička sučelja (USA)...).

Dr. Pastukhov je objasnio razliku između autorskih prava i patenta, govorio je i o duljini trajanja autorskih prava te o licenci kao dozvoli da se autorska prava koriste pod točno određenim uvjetima. Opisao je na koji se način može prepoznati da nešto ima zaštitu autorskih prava i ukazao na specifičnost sadržaja koji su od javnog interesa. Bilo je riječi i o posljedicama kršenja autorskih prava i besplatnim sadržajima na webu (open source). Ukazao je i na poseban položaj institucija AKM zajednice koje radi nekomercijalnog odnosa prema digitaliziranim sadržajima legitimno stvaraju distorziju tržišta, koji držatelji copyrighta toleriraju unatoč tome što im postaju jedan vid konkurencije. Obrazložio je i suvremenu regulativu, istaknivši rad knjižnica prilagođen novim uvjetima.

Zanimljive informacije odnosile su se na temu privatnost i njene zaštite, koja postaje sve važnija i u radu institucija AKM zajednice. Dr. Pastuhov je istaknuo da su „muzeji čuvari privatnosti“ što je na neki način novi pogled na ovu problematiku (na ovom linku možete poslušati dio izlaganja o privatnosti).

Dr. Pastuhov ističe kako u muzejima postoje dva tipa privatnosti, koje muzeji štite:

Informacije koje identificiraju osobu i izravno ili neizravno daju pristup osobnim podacima, ali i fizičkom, psihološkom, društvenom i kulturnom identitetu, postavljaju sve veće izazove pred sustav koji ih treba štititi. Obrada spomenutih osobnih podataka treba biti relevantna, prilagođena svrsi.

Na kraju je dr. Pastukhov predstavio i primjere dobre prakse institucija AKM zajednice i njene digitalizirane baštine predstavljene na webu.

PP prezentaciju predavanja dr. Oleksandra Pastukhova možete preuzeti ovdje.