HR | EN

PRETRAŽIVANJE PUBLIKACIJA MUZEJSKOGA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA

fraza ključna riječ
autor tema vremenska
naslov ime osobe / obitelj zemljopisna
godina naziv tijela vrste
 
 

Tekstovi u Muzeologiji objavljuju se na hrvatskome i engleskom jeziku. Opseg im nije ograničen i dogovara se izravno s Uredništvom časopisa. Rukopisi sa svim prilozima dostavljaju se u digitalnom obliku glavnoj urednici Maji Kocijan na e-adresu mkocijan@mdc.hr. Fotografije, grafikoni i ostali slikovni prilozi obvezno moraju imati popratne legende. 

 

Uredništvo Muzeologije zadržava pravo izbora rukopisa za objavu u skladu s temom broja. Objaviti se mogu samo rukopisi koji prethodno nisu bili objavljeni u drugoj tiskanoj ili elektroničkoj publikaciji.

Muzejski dokumentacijski centar osigurava lekturu i korekturu članaka te prijevod/lekturu sažetaka na engleski jezik. Troškove prikupljanja slikovnih priloga i naknade za prava na objavljivanje u ustanovama u zemlji i inozemstvu autori podmiruju sami.

Časopis Muzeologija omogućuje slobodan pristup objavljenim radovima na Hrčku, portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa, te na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra. Sadržajem objavljenih radova može se koristiti u nekomercijalne svrhe, uz obvezno navođenje autora, prema licenciji CC BY-NC 4.0 (Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International licence). Slanjem rukopisa Uredništvu Muzeologije autor potvrđuje da je upoznat s navedenim uvjetima objavljivanja i mogućnostima korištenja te da ih prihvaća.

 

Upute autorima za objavljivanje priloga u časopisu Muzeologija (pdf, verzija: rujan 2019.)