HR | EN
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6

Izvor: Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Rijeka – novi stalni postav Muzejske zbirke Kastavštine

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka otvara sutra novi stalni postav Muzejske zbirke Kastavštine koji koristeći multimediju posjetiteljima na suvremen način približava bogatu povijest, običaje i svakodnevni život grada Kastva i Kastavštine, od prvih stanovnika u prapovijesti pa sve do današnjih dana.

Muzejska Zbirka Kastavštine koja djeluje kao dislocirana zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka otvorila je svoja vrata davne 1981. godine, uz obilježavanje Dana grada 6. lipnja. Prvotna ideja Kastavaca bila je osnivanje zbirke posvećene književniku Vladimiru Nazoru koji je vršio službu upravitelja Učiteljske škole u Kastvu do kraja Prvog svjetskog rata. Tada je započelo prikupljanje građe od stanovništva Kastavštine. Ubrzo se uvidjelo da prvotna ideja o osnivanju memorijalne zbirke Nazoru, prikupljenom građom nadilazi temu. Na kraju je odlučeno osnivanje Muzejske zbirke Kastavštine kakvu danas poznajemo, a uz odbor zadužen za zbirku ostvarena je suradnja s djelatnicima Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka koji su radili na prvom postavu. Zbirka kroz godine baštini i prezentira kulturno-povijesne teme koje su vezane za grad Kastav i Kastavštinu.

Nove muzeološke prakse i novi način promišljanja o muzejima s vremenom su nametnuli potrebu za novim muzejskim postavom na čijem se osmišljavanju i mogućnosti izvedbe radilo od 2017. do 2020. godine. Autori nove muzeološke koncepcije Marko Badurina, Vana Gović Marković, Tamara Mataija i Jasna Ujčić Grudenić, kustosi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, osmislili su teme i odabir predmeta. Izvedbeni projekt i način prezentacije posjetiteljima izradio je dizajner Sanjin Kunić sa suradnicima. Koncept se bazira na već dobro utvrđenoj podjeli iz prethodnog postava gdje su određena razdoblja podijeljena kroz tri prostorije, dok ulazna prostorija ostaje rezervirana za povremene izložbe što je novost za razliku od prvotno učinjenog postava.

 

Izvor: Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Povijest Kastva i Kastavštine podijeljena je kroz tri teme stalnog postava. U prostoriji nazvanoj Kako je nastao Kastav posjetitelje se upoznaje s nastankom prvotnog naselja i razvojem grada. Odabrani su arheološki nalazi u vidu pektorala i fibula nađenih arheološkim istraživanjima u gradu i okolici. Kameni s glagoljskim natpisima i zvono s crkvice sv. Viktora govore o pojavi glagoljice na području Kastavštine. Carske diplome Habsburških careva jamče Kastvu slobodu i priznavanje Kastavskog zakona, a kratki dokumentarni film tematizira graditeljsku baštinu.

Kulturno-prosvjetni život Kastavštine posvećen je školstvu u Kastvu, Kastavskim društvima i preporodnom periodu u Kastavštini. Odabrani predmeti poput pernice, pločice nacrta i gipsanih odljeva govore o trima školama - Pučkoj, Delavskoj (obrtnoj) i Učiteljskoj, koje su dale izraziti doprinos u školovanju djece ovog kraja. Izložene medalje i fotografije svjedoče o društvima poput Istarske vile, Prvom taboru 1871. na brijegu sv. Mihovil, mnogim znamenitim ličnostima i preporoditeljima poput Vjekoslava Spinčića, Matka Mandića i Matka Laginje.

Život na granici prikazuje podjelu Kastavštine nakon Prvog svjetskog rata, Kastavštinu u Drugom svjetskom ratu i patnju stanovništva u fašističkim i nacističkim logorima. Od izložaka ističe se logoraško odijelo Ivana Trinajstića iz koncentracijskog logora Dachau. Podjela i granice Kastavštine u međuratnom periodu prikazana je kartografskom animacijom.

Ulazna prostorija naslova Kako su živjeli Kastavci ostavlja mogućnosti za povremene izložbe s temama iz života i običaja grada i građana. Stalni postav obogaćen je multimedijskim sadržajem u vidu animacija fibula i pektorala, nacrta Delavske škole, kratkog filma o životu na granici, pismima Ivana Trinajstića iz logora, te biografijama poznatih ličnosti Kastavštine. Tako posjetitelji pomoću tableta koje će dobiti u postavu mogu doznati više zanimljivih povijesnih činjenica. Multimedijski sadržaj izradio je Igor Crnković sa svojim suradnicima.

Muzeološka koncepcija i izvedbeni projekt stalnog postava recenzirali su muzeolozi dr.sc. Darko Babić i dr.sc. Žarka Vujić, a potvrdu je dalo Hrvatsko muzejsko vijeće pri Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske u lipnju 2020. godine.

Projekt je financiran u sklopu Javnih potreba Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za 2021. i 2022. godinu, uz potporu Primorsko-goranske županije i Grada Kastva. S radošću očekujemo nadolazeće otvorenje Muzejske zbirke Kastavštine za javnost.

(Marko Badurina, kustos Muzejske zbirke Kastavštine)


 

Izvor: Muzej Međimurja

Muzej Međimurja – predstavljena arheološka slika Međimurja tijekom brončanoga doba

U Muzeju Međimurja Čakovec u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom u Zagrebu otvorena je izložba “Na raskrižju promjena – Međimurje u brončanom dobu” koja interpretacijom i valorizacijom ranije prikupljene muzejske građe i novih arheoloških nalaza, popularizira arheologiju i arheološku baštinu te upoznaje javnost s arheološkom slikom Međimurja tijekom razdoblja brončanoga doba.

Postav izložbe posjetiteljima približava važnost napredne brončanodobne metalurgije koja je otvorila vrata svijetu inovacija koje su unaprijedile mnogobrojne aspekte prapovijesnoga čovjeka. Doprinijela je razvoju mreže kopnenih i vodenih putova koji su služili za nabavu i razmjenu sirovina te gotovih i polugotovih proizvoda. Razvijane su nove privredne grane i obrti što je utjecalo na formiranje društva s podjelom rada te povećalo produktivnost i omogućilo stvaranje viškova. Tijekom brončanoga doba dugovječna su sela smještena u neposrednoj međusobnoj blizini formirala čvrsto povezane zajednice. Spomenuta je organizacija predstavljala proces kreiranja identiteta na manjim područjima ili svojevrsnu genezu plemena. Navedene su društvene zajednice bile predvođene privilegiranim staležom koji je kontrolirao resurse te imao ovlasti nametati društveni poredak – tako su postupno nestale autarhije, a nastale ovisnosti.

Centralizirano i slojevito brončanodobno društvo novih vrijednosti, u kojem je moć pripadala istaknutim uglavnom ratničkim elitama koje su se natjecale za političku dominaciju, nerijetko su obilježavali sukobi kao sredstva širenja i održavanja moći. Kreirani su pojmovi teritorija i političke kontrole, što je predstavljalo začetke stvaranja prvih organiziranih političkih zajednica ljudi, a Europa naseljena malim ratarskim i stočarskim zajednicama povezanima na lokalnoj razini, izmijenjena je u kontinent sa željeznodobnim protodržavama na rubu ili sa začetcima pismenosti.

Budući da su riječni tokovi sa svojim dolinama oduvijek predstavljali važne prirodne prometnice, položaj Međimurja između Mure i Drave te pitomi brežuljci i plodne ravnice ispresijecane manjim vodotocima pružale su idealne uvjete za naseljavanje. Spomenuta su dva velika riječna toka pripadala razgranatoj mreži srednjoeuropskih riječnih komunikacija te osiguravala brže i lakše kretanje, a njima su srednjom Europom prenošeni kulturni utjecaji tokom cijeloga brončanog doba. Stoga se područje međimurskoga međuriječja – kao dijela Panonske nizine u užem i Karpatske kotline u širem smislu – tijekom prapovijesti nalazilo na svojevrsnom raskrižju kulturnih promjena.

Izložba sadržava 163 brončanodobna muzejska predmeta iz Zbirke prapovijesne građe Muzeja Međimurja Čakovec, popraćena izložbenim panelima s prikladnim tekstovima i fotografijama. Među izloženom muzejskom građom važnošću se ističu slučajni nalazi ostave Peklenica – jedine dosad poznate ostave prve faze, odnosno najstarijega horizonta kronološke podjele ostava sjeverne Hrvatske te vrijedan slučajan nalaz narukvice sa spiralno savijenim krajevima iz razdoblja srednjeg brončanog doba.

Posebno su značajni keramički predmeti, kao primjerice posude, pršljeni, utezi te sopalji otkriveni tijekom novijih arheoloških istraživanja, koja je u posljednjih desetak godina na području Međimurja proveo Odjel za kopnenu arheologiju Hrvatskoga restauratorskog zavoda. Tako su na nalazištu Čestinka u Šenkovcu utvrđeni naseobinski nalazi najranije brončanodobne Somogyvár-Vinkovci kulture te nalazi Kisapostag kulture koja se razvija na njezinom supstratu. Prisutnost Kisapostag kulture na području Međimurja potvrđuju i ulomci keramičkih posuda s nalazišta Črečan kod Nedelišća. Postojanje mlađe faze ranoga brončanog doba ustanovljeno je naseobinskim ostatcima licenske keramike na položaju Močvare kod Turčišća. Nalazišta iz kasnoga brončanog doba nešto su brojnija, a ostatci kasnobrončandobnoga naselja evidentirani su na nalazištu Šenkovec – Čestinka, dok su na dvama položajima, Murščak i Domašinec – Gorica, pronađeni paljevinski grobovi iz istoga razdoblja.

Katalog izložbe osmišljen je kao sinteza cjelokupne brončanodobne muzejske građe i svih dosadašnjih saznanja o životu i boravku brončanodobnih populacija na području današnjega Međimurja. U suradnji s muzejskim Pedagoškim odjelom osmišljen je likovni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola na temu brončanodobnoga nakita i žicom kao tehnikom izrade radova, zatim stručna vodstva po izložbi uz zabavno rješavanje edukativne križaljke te stručna predavanja autorica izložbe namijenjena široj javnosti.

Autorice izložbe i kataloga su viša kustosica Muzeja Međimurja Čakovec Branka Marciuš, Lea Čataj i Marijana Krmpotić – obje konzervatorice i arheologinje Hrvatskoga restauratorskog zavoda – te Franka Ovčarić asistentica na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izložba se može razgledati do 5. veljače 2023.

(Branka Marciuš)


 

Fotografirala: Iva Validžija

Studijske zbirke – rješenja za brojnu arheološku građu

Kada se termin „studijska zbirka“ prvi puta pojavio u Zakonu o muzejima 2018. godine (NN/18), kustosi su ga s odobravanjem dočekali. Problem prevelikog broja muzejske građe u pojedinim zbirkama postoji već dugo vremena, stoga je uvođenje studijske zbirke u muzejsku legislativu otvorilo prostor da se struka u sklopu Sustava matičnosti prve i druge razine okupi, raspravi i predloži efikasna rješenja.

Prema statističkim podacima koje vodi Muzejski dokumentacijski centar, najbrojnije zbirke u hrvatskim muzejima su prirodoslovne zbirke s 1 795 517 muzejskih predmeta, arheološke zbirke s 1 781 183 predmeta i kulturno-povijesne zbirke koje imaju 1 770 309 muzejskih predmeta. Kad se te brojke zbroje i usporede s ukupnim brojem muzejskih predmeta koji je u 2021. iznosio 6 691 973, vidljivo je da spomenuta građa čini čak 79,9 % ukupnog muzejskog fundusa Republike Hrvatske. Iz toga se može zaključiti da je za navedene zbirke nužno naći rješenja koja bi omogućila da se dio građe vodi i kroz studijske zbirke, u skladu s pravilima pojedine struke.

Već 2019. godine pri redovitom matičnom obilasku matičarke prve razine dr. sc. Jacqueline Balen, Muzeju Brodskog Posavlja je preporučeno osnivanje studijskih zbirki u kojima bi se nalazio veći broj arheoloških ulomaka isključivo statistički relevantnih za pojedina nalazišta, a koji su do tada bili sastavni dio muzejskih zbirki. Studijske zbirke su osnovane, a njihovo dokumentiranje je regulirano Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Muzeja Brodskog Posavlja.

Iste godine u Arheološkom muzeju Istre održan je prvi zajednički sastanak matičarki prve i druge razine za arheološke zbirke te arheologa Istarske i Primorsko-goranske županije. Mogućnost osnivanja studijskih zbirki uvedena zakonom iz 2018. prihvaćena je uz konstruktivnu raspravu o mogućim modelima i izazovima vođenja studijskih arheoloških zbirki.

Zbog pandemije dvije godine nije bilo moguće održavanje zajedničkih sastanaka i dijeljenje iskustava „uživo“ pa su dva naredna sastanka na temu studijskih zbirki održana online. Sastancima su se odazvali svi matičari prve i druge razine kao i pojedini kolege kustosi koji su već oformili arheološke studijske zbirke te su mogli predstaviti svoja rješenja. Jedan od sudionika na sastanku, Boris Mašić, napisao je zajedno s kolegom Borisom Boškovićem članak o obradi građe u „studijskom arheološkom depou“ Muzeja grada Zagreba koji je objavljen u 52. broju časopisa Informatica Museologica.

Ostali primjeri oformljivanja studijskih arheoloških zbirki pokazali su da se, unatoč različitim bazama podataka, većina studijskih zbirki vodi na razini pojedine arheološke zbirke ili arheološkog odjela, a dodatna dokumentacija omogućuje da se građa, ovisno o situaciji i potrebi, iz studijske zbirke uvede u muzejsku.

Matičarka prve razine za arheološku građu je tijekom dvije pandemijske godine nastavila obilaziti muzeje, kontinuirano prateći stručni rad kolega i stjecajući uvid u sve probleme brojnosti arheološke građe (vidi izvješća o matičnosti Arheološkog muzeja u Zagrebu na mrežnim stranicama MDC-a).

Na zamolbu matičarke prve i druge razine za arheološku građu, Jacqueline Balen i Tatjane Bradara, krajem prošle godine održan je drugi online sastanak s kolegama arheolozima Istarske i Primorsko-goranske županije. Kolege iz Arheološkog muzeja Istre koji posljednjih par godina vode studijske zbirke, upoznali su prisutne o pozitivnim iskustvima i mogućnostima da se arheološka građa dokumentira na ovaj način. Također je dogovoreno da se, ovisno o epidemiološkoj situaciji, održi još nekoliko regionalnih sastanaka na prvoj i drugoj razini matičnosti za arheologiju kako bi se na temelju različitih iskustva donijele preporuke za vođenje studijskih arheoloških zbirki.

Sredinom siječnja ove godine u Muzeju antičkog stakla u Zadru održan je zajednički sastanak arheologa Zadarske i Ličko-senjske županije. Matičarke prve i druge razine upoznale su prisutne s napretkom oko osnivanja i preporuka za vođenje studijskih zbirki, a kolege su izrazile potrebu da se izrade zajedničke smjernice koje će omogućiti da se olakša dokumentiranje brojne arheološke građe.

(Iva Validžija)


 

Izvor: Gradski muzej Čazma

Nova izdanja – monografija Aleksandar Marks Gradskog muzeja Čazma

Povodom obilježavanja 100 godina od rođenja Aleksandra Marksa (1922.-2022.) i 20 godina postojanja Galerije Aleksandar Marks (2002.-2022.), u Centru za kulturu Čazma promovirana je monografija Aleksandar Marks koja javnosti približava život i djelo jednog od najznačajnijih hrvatskih animatora, vrsnog grafičara i ilustratora, istaknutog pripadnika poznate Zagrebačke škole crtanog filma.

Marksov značaj u širem društveno relevantnom kontekstu čitateljima je u Predgovoru približila ravnateljica Gradskog muzeja Čazma i urednica knjige dr. sc. Maja Cepetić Rogić. Skupina autora – Joško Marušić, Frano Dulibić, Barbara Vujanović, Zrinka Miljan i Jadranka Kruljac Sever - svaki iz svog područja djelovanja, dali su obol boljem poznavanju lika i djela Marksa. Tako je Joško Marušić, filmski redatelj i scenaristi, animator, ilustrator, crtač i karikaturist, obradio ulogu i doprinos Marksa u hrvatskoj animaciji, uz prethodno objašnjenje svih pojmova kao nužni kontekst osvjetljavanja njegova stvaralaštva, s naglaskom na Zagrebačku školu crtanog filma. Dr. sc. Frano Dulibić analizirao je Marksove ilustracije u časopisima, dječjim slikovnicama, knjigama za odrasle, ilustracije za tvornicu Standard konfekcija, te konačno karakteristike Marksova doprinosa u realizaciji animiranih filmova.

Povjesničarka umjetnosti dr. sc. Barbara Vujanović naglasak je stavila na animirano slikarstvo na filmu i likovno oblikovanje naslovnica knjiga, odnosno njegov značaj u hrvatskoj likovnoj umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Dr. sc. Zrinka Miljan problematizirala je Marksov rad kao ilustratora u dječjim knjigama i lektirnim naslovima. Jadranka Kruljac Sever u svom radu opisala je nastanak Memorijalne zbirke slikara (animatora, crtača, redatelja, ilustratora, dizajnera) Aleksandra Marksa, te svoje osobno iskustvo suradnje s autorom prije njegove smrti.

Uz članke nalazi se popratni ilustrativni sadržaj vezan uz temu pojedinog rada, ukupno njih 84. Ilustracije su preuzete iz Memorijalne zbirke Aleksandra Marksa Gradskog muzeja Čazma, Arhive Zagreb filma i iz Zbirnog fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Na kraju članaka nalaze se životopisi autora, kao i Kazalo koje je pripremila Marina Junger. Recenzenti su Daniel Šuljić i Vladimir P. Goss, lektorica Sanda Smoljo, a prevoditeljica sažetaka na engleski jezik Tena Bukna. Za grafičku pripremu i dizajn naslovnice zaslužan je Igor Sloković. Monografija je tiskana u nakladi od 300 primjeraka, ISBN broj je 978-953-8083-11-2. Knjiga je tiskana uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Čazme.

Iako nagrađivan autor animiranog filma u zemlji i inozemstvu, u širem društvenom diskursu Marks je ostao nepoznat i neprepoznat. Ova znanstveno-stručna publikacija nastoji to promijeniti. Poticaj je i za sve buduće istraživače za neka nova istraživanja i zaključke. Monografija ujedno i popularizira zbirni fond Gradskog muzeja Čazma i stalni postav Galerije Aleksandar Marks u okviru djelatnosti muzeja.

Knjiga se nalazi u prodaji po cijeni od 20 eura.

(Marina Junger)


 

Fotografirala: Tea Rihtar Jurić

Berlinska galerija – mađarska moderna u berlinskom miljeu

Krajem godine u Berlinskoj galeriji, muzeju za modernu umjetnost, fotografiju i arhitekturu, otvorena je izložba pod nazivom Magyar Modern: Ungarische Kunst in Berlin 1910–1933. Dvjestotinjak izloženih radova mađarske moderne pokrivaju različita umjetnička područja, od slikarstva, grafike i skulpture do arhitektonskih crteža, scenografije, fotografija i filmova, a nastala su u razdoblju od 1910. do 1933. godine u Berlinu koji je imao ključan utjecaj na mađarsku umjetničku dijasporu.

 

Fotografirala: Tea Rihtar Jurić

Već u razdoblju prije Prvog svjetskog rata grad raste strelovitom brzinom dok u njega pristižu mađarski umjetnici u potrazi za mjestom u kojem će doprijeti do međunarodne publike. Ubrzo nakon završetka 1. svjetskog rata, a potom i neuspjele domaće revolucije u 1919., protjerani Mađari traže utočište za svoju kreativnu slobodu koju su pronašli na obalama berlinske rijeke Spree. Koliko im je nova oaza bila značajna za rad, toliko su i sami na svestran način ostavili traga u modernoj umjetnosti glavnog grada Weimarske republike obogativši berlinsku avangardu novim i progresivnim doprinosom. Dolaskom nacionalsocijalizma prekinuto je međusobno nadahnuće njemačkih i mađarskih kolega, a njihove nekadašnje veze pale su u zaborav.

Izložbeni postav je podijeljen u devet cjelina u kojima su zastupljena značajna djela etabliranih imena mađarske povijesti umjetnosti nastala ili izlagana u Berlinu tijekom nešto više od dva desetljeća prve polovine dvadesetog stoljeća. Izložba započinje grupom „Osmorice“ koju su činili mađarski modernisti oblikovani utjecajem jakog kolorita francuskog fovizma, a svoj su debi imali na izložbi secesije 1910. godine. U narednom poslijeratnom desetljeću, 1920-te, inovativnost mađarskih slikara prepoznaje i promiče ponajviše Herwarth Walden, njemački književnik i likovni kritičar te osnivač ekspresionističkog časopisa Der Sturm, otvorivši im vrata svoje istoimene galerije u kojoj se ekspresionizam spajao s futurizmom Béle Kádára i Hugóa Scheibera kroz motive poput mađarske puszte i berlinskog noćnog života. Ključni poticaj konstruktivizmu kroz radikalnu apstrakciju dali su pak Sándor Bortnyik, Peter László Péri i svestrani László Moholy-Nagy. Pored Sturma, Mađari su izlagali i u drugim prestižnim galerijama i sudjelovali u značajnim umjetničkim događanjima.

 

Fotografirala: Tea Rihtar Jurić

Od arhitekture modernizma do eksperimentalnog filma

U izgradnji i rekonstrukciji poslijeratnog Berlina intenzivno su bili uključeni i mađarski arhitekti. Arhitektura u modernističkom stilu prilagođavala se potrebama suvremenog grada donoseći nove pristupe čija su se mnoga ostvarenja održala do danas kao gradske znamenitosti, dok su njezini tvorci tijekom vremena ipak ostali zaboravljeni. Alfréd „Fred“ Forbát – arhitekt, urbanist, Gropiusov suradnik i profesor na Bauhausu projektirao je domove za radničku klasu u Siemensstadtu upisane na UNESCO-vu listu svjetske baštine kao i one u Haselhorstu, te poznati SCC stadion u četvrti Westend. Oskar Kaufmann, traženi kazališni arhitekt, izgradio je šest dvorana za Berlin među kojima su Hebbel-Theater, Volksbühne, Renaissance-Theater i Kroll-Opera u kojoj je Moholy-Nagy, profesor s Bauhausa, producirao niz inovativnih scenskih kulisa.

Kasnih „zlatnih dvadesetih“ godina 20. stoljeća Berlin se razvio u globalnu medijsku metropolu u kojoj je utjecaj mađarskih umjetnika na procvat fotografije i kinematografije uistinu zapanjujući. Éva Besnyő i Martin Munkácsi, fotograf časopisa Berliner Illustrirte Zeitung, bili su ključne osobe u nastanku moderne novinske fotografije. Moholy-Nagy i Judit Kárász, glavni zagovornici pokreta eksperimentalne fotografije Novih vizija (Neues Sehen) istraživali su pod utjecajem Bauhausa tehničke mogućnosti medija koje se uočavaju u strmim perspektivama, dijagonalnim kompozicijama i jakim kontrastima omiljenog motiva, ikoničkog televizijskog tornja Funkturm – simbola grada, ali i modernog medijskog emitiranja. Mađarska pak kinematografija pokriva spektar od dokumentarnog filma pa do eksperimentalnog avangardnog filma u kojima originalne tehnike snimanja istražuju Moholy-Nagy i Miklós Bándy.

 

Fotografirala: Tea Rihtar Jurić

Postav završava radovima koji otkrivaju rastuće društvene napetosti krajem razdoblja Weimara. Dio mađarskih umjetnika pridružio se njemačkim socijaldemokratskim i komunističkim partijama te umjetničkom udruženju lijeve političke orijentacije. Njihovi britki crtići satirizirali su sve očiglednije znakove uspona nacionalsocijalizma sve dok većina njihovih autora nije bila prisiljena na drugo izgnanstvo nakon što je Hitler preuzeo vlast.

Izložba je ostvarena partnerstvom između Berlinske galerije i Muzeja lijepih umjetnosti u Budimpešti – Mađarske nacionalne galerije, a prati ju bogato ilustrirani katalog na njemačkom i engleskom jeziku. Izložba je otvorena do 6. veljače 2023. godine, a audiovodiču se može pristupiti na stranicama galerije.

(Tea Rihtar Jurić)


 

Izvor: iz arhive NMMU i Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 2023.

"The Apple Shrinking" – putovanje kroz distopijski New York

U Galeriji Josip Račić Nacionalnoga muzeja moderne umjetnosti (NMMU) otvorena je izložba našeg renomiranog slikara mlađe generacije, strip-crtača i muralista Stipana Tadića pod nazivom "The Apple Shrinking" koja bilježi transformaciju životnih navika Njujorčana za vrijeme pandemije COVID-19, kao i drugačiju atmosferu kojom je taj velegrad odisao.

Naziv zagrebačke izložbe, prve otkako autor živi u Sjedinjenim Američkim državama, parafraza je naziva pjesme Melvina Van Peeblesa „The Apple Streching“, koja opisuje velegradski život New Yorka, a koju je 1982. na LP-u „Living My Life“ objavila i proslavila Grace Jones. I dok ona pjeva o velegradu koji se mamurno budi i zijeva, Tadić je na svojim slikama uspio uloviti, pojašnjava kustos i autor koncepcije izložbe Branko Franceschi, jedan sasvim drugačiji civilizacijski trenutak - ispražnjene gradske prometnice, trgove i divovske stambene zgrade utonule u sumornu atmosferu civilizacijskog zastoja, portretirajući pripadnike svoje generacije koji su u ravnodušnom velegradskom okruženju okrenuti preživljavanju, vlastitim ambicijama, brigama i radostima.

Portreti su, kao i eksterijeri i interijeri, izvedeni jednostavno, jasno i deskriptivno na granici ilustracije i dobrohotne karikature koja se u pojedinim slučajevima razvija u svojevrsni psihotropni ekspresionizam, blizak kurentno popularnom trendu neoekspresionizma koji je osvajanjem prestižne nagrade Carnegie 2013. godine u američkoj i svjetskoj umjetnost najavila njujorška slikarica Nicole Eisenman. Tadićevi radovi bliski su ikoničkom gastarbajterskom ciklusu koji je Dragutin Trumbetaš, i sam gastarbajter, izveo s neprikosnovenom uvjerljivošću osobnog iskustva. Kod njega je Frankfurt, kao i Tadiću New York, samo scenografija ljudskih sudbina koje u nepatvorenosti prikaza postaju najboljim komentarom onodobnog njemačkog gospodarskog čuda.

 

Izvor: Stipan Tadić, Autoportret u kineskoj četvrti, Manhattan 2020., ulje na platnu 50 x 60 cm, iz arhive umjetnika

Raznolikost umjetnina koje konstituiraju izložbu glede njihovog formata i tehnike izvedbe odražava dinamiku Tadićeve prilagodbe novoj sredini, a svaki izloženi rad ima svoju zanimljivu priču i obuhvaća jedno razdoblje umjetnikova života u New Yorku. Posjetitelji mogu vidjeti Autoportret s uličnom hranom (2018.), prvu sliku koju je umjetnik naslikao kad je stigao u New York, ulje velikog formata Soba (2021.) nastalo za vrijeme studija na Columbiji, koja prikazuje umjetnikovu sobu u East Villageu gdje je živio s jednom kineskom obitelji, Idealni grad (2020. – 2022.) koji približava američki brutalizam nastao po uzoru na europski modernizam, koji prenesen preko Atlantika gubi svoju autentičnost i postaje distopija, te Preko 110. ulice (2020.), rad koji kroz narušene vizure Harlema tematizira loše strane gentrifikacije. Posebno su zanimljivi akvareli inspirirani šetnjama praznim ulicama New Yorka u vrijeme pandemije poput Autoportreta u kineskoj četvrti (2020.) i Teškoća (2020.) koji, inače prenapučen grad, prikazuju sablasno prazan.

Izložba "The Apple Shrinking" može se razgledati u Galeriji Josip Račić do 5. veljače 2023. godine.

(I.G.)


 

Impressum

Vijesti iz svijeta muzeja - elektronički dvotjednik, ISSN 2459-8690

Glavni urednik: Ivan Guberina Uredništvo: Maja Kocijan, Iva Validžija, Ivona Marić Grafički urednik: Denis Bučar

Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar | Ilica 44 | 10000 Zagreb | 01 4847 897 | info@mdc.hr | www.mdc.hr