HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Vesna Barbić

Zvanje prof. povijesti umjetnosti
Stručno zvanje muzejska savjetnica (u mirovini)
Polje djelovanja likovna umjetnost, moderna likovna umjetnost
Uže polje djelovanja kiparstvo Ivana Meštrovića
Ustanove Muzej za umjetnost i obrt,
Umjetnička galerija Dubrovnik,
Fundacija Ivana Meštrovića - Atelijer Meštrović,
Muzej suvremene umjetnosti
Vesna Barbić rođena je u Zagrebu 1925. Filozofski fakulultet, grupu povijest umjetnosti, diplomirala je u Zagrebu 1951. Prvo radno mjesto bilo joj je u arhivi Muzeja za umjetnost i obrt gdje je radila još kao apsolventica, a iste godine u srpnju prešla je u Umjetničku galeriju Dubrovnik na mjesto kustosa i v.d. direktora.
Od ožujka 1955. radila je u Galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu. Posljednje radno mjesto joj je bio Atelijer Meštrović u kojemu je bila zaposlena od 1960. do odlaska u mirovinu. Karijeru je završila u zvanju muzejske savjetnice.
Veći dio svoga radnog vijeka posvetila je modernoj umjetnosti, točnije, kiparstvu Ivana Meštrovića, kojega je i osobno poznavala. Uredila je ambijentalni postav stana i Atelijera Meštrović.
Od prvih većih izložaba koje je priredila izdvojila je "Faksimile crteža iz Albertine", "Razvoj crteža kroz stoljeća" i s tim u vezi proizvodnju papira. Posebno je naglasila ulogu tehničkog osoblja u muzejima o kojemu nitko ne piše u publikacijama, o kojemu nitko ne govori na otvaranjima izložaba, a važan su segment u svakodnevnom radu, osobito pri postavljanju izložaba.
Za svoj rad odlikovana je Priznanjem grada Zagreba, Nagradom Hrvatskog muzejskog društva "Pavao Ritter Vitezović", za životno djelo i odličjem Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 22. siječnja 2002. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Uvijek je bilo pitanje novaca, nikad za kulturu nije bilo dosta novaca. Na jedan tečaj smo išle dvije jer se mjesec dana raspolovio na dva puta po četrnaest dana. Što god ste htjeli napraviti uvjek je bilo pitanje novaca.Tako da je to jako teško išlo i preuređenje, danas još Suvremena ima problem prostora, ova na Katarinskom trgu, nema još svoju zgradu, a to je pedeset godina skoro da postoji Suvremena. Atelijeru Meštrović dugo je trebalo dok su se iselili stanari, dok se našao prostor za isprazniti kuću, da se može uopće urediti, dok smo našli smještaj, privremeno magazine. Onda se reklo mora se raditi da se Muzej predstavi publici, nekakve djelatnosti koje su, recimo, vezane uz muzejsku djelatnost, čak i da donose novce. Atelijer Meštrović je imao zgodne koncerte i to jedna grupa za staru muziku koja je davala koncerte u prostorima Atelijera Meštrović, ali trebalo je onda stolce nabaviti, niste mogli pustiti ljude da sjede na podu.

Iz knjižnice MDC-a