HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

U Personalnom arhivu MDC-a zastupljeni su svi značajniji muzejski djelatnici i povjesničari umjetnosti koji su svojom ulogom, radom, stručnošću, znanjem, muzejskim i kulturnim programima, uspjesima u zemlji i inozemstvu obogatili kulturnu povijest Hrvatske. Objedinjenim podacima o životu i radu istaknutih muzejskih djelatnika u Hrvatskoj, koji su povezani on line s Registrom muzeja i galerija Hrvatske kao i s knjižnicom MDC-a sadašnjim i budućim muzealcima pojednostavljuje se i olakšava istraživački rad, omogućuje izrada pojedinačnih ili skupnih bibliografi ja muzealaca, monografi ja muzejskih ustanova ili muzejskih djelatnika, snimanje dokumentarnih emisija za radio ili televiziju i sl. Podaci iz Personalnog arhiva MDC-a ponajprije se mogu koristiti u muzeološke svrhe kako bi se naglasila uloga svakog zaslužnog muzealca u građenju kulturnog ozračja i čuvanju trajnih vrijednosti nematerijalne kulturne baštine.

Lucija Aleksić

Ustanova Umjetnička galerija Dubrovnik, Nakladni zavod Matice hrvatske Dubrovnik

Ankica Babin

Ustanova Muzej grada Kaštela

Josip Balabanić

Ustanova Nadbiskupska klasična gimnazija u Zadru, Hrvatski prirodoslovni muzej

Branka Balen

Ustanova Galerija likovnih umjetnosti, Osijek

Dubravka Balen-Letunić

Ustanova Arheološki muzej u Zagrebu

Željko Barbalić

Ustanova Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Vesna Barbić

Ustanova Muzej za umjetnost i obrt, Umjetnička galerija Dubrovnik, Fundacija Ivana Meštrovića - Atelijer Meštrović...

Dorotea Baričević

Ustanova Gliptoteka HAZU, Arhiv za likovnu umjetnost JAZU (HAZU), Historijski institut JAZU (HAZU)

Marina Baričević

Ustanova Fundacija Ivana Meštrovića - Atelijer Meštrović, Radio Zagreb

Mato Batorović

Ustanova Muzej grada Iloka

Antonija Bauer

Ustanova Gliptoteka HAZU, Pravni fakultet Zagreb

Antun Bauer

Ustanova Gliptoteka HAZU, Hrvatski školski muzej, Muzejski dokumentacijski centar

Leonilda Begonja-Vidović

Ustanova Etnografski muzej Split

Katica Benc-Bošković

Ustanova Etnografski muzej Zagreb

Lucija Benyovsky

Ustanova Muzej revolucije naroda Hrvatske, Zagreb, Hrvatski povijesni muzej

Radmila Biondić

Ustanova Muzej Slavonije

Zvonko Bojčić

Ustanova Muzej Slavonije, Arheološki muzej Osijek

Goran Borčić

Ustanova Muzej grada Splita

Jelena Borošak-Marijanović

Ustanova Hrvatski povijesni muzej

Gorka Božulić

Ustanova Zavičajni muzej Biograd na Moru

Vjekoslav Brajdić

Ustanova Mineraloško-petrografski muzej Zagreb, Hrvatski prirodoslovni muzej

Stjepan Brlošić

Ustanova Galerija likovnih umjetnosti, Osijek

Mirko Bulat

Ustanova Muzej Slavonije

Herman Buršić

Ustanova Talijanska gimnazija Pula, Muzej narodne revolucije Istre, Pula, Povijesni muzej Istre - Museo storico dell' Istria...

Đurđica Cvitanović

Ustanova Institut za povijest umjetnosti Zagreb-vanjska suradnica

Željka Čorak

Ustanova Institut za povijest umjetnosti Zagreb,

Jasminka Ćus-Rukonić

Ustanova Creski muzej, Arheološka zbirka Osor, Lošinjski muzej

Željko Demo

Ustanova Arheološki muzej u Zagrebu

Marina Desin

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, Zavičajni muzej Čilipi

Deša Diana

Ustanova Urbanistički zavod Splitu, Zavodu za zaštitu spomenika grada Splita, Muzej grada Splita

Josip Diminić

Ustanova Narodni muzej Labin, Filozofski fakultet u Rijeci, Mediteranski kiparski simpozij u Labinu

Lelja Dobronić

Ustanova Gliptoteka HAZU, Muzej grada Zagreba, Regionalni zavod za zaštitu spomenika...

Danica Draganić

Ustanova Gradski muzej Virovitica

Ružica Drechsler-Bižić

Ustanova Zemaljski muzej Sarajevo, Arheološki muzej u Zagrebu

Mirjana Dučakijević

Ustanova Gradski muzej Varaždin, Galerija starih i novih majstora

Zdenka Dukat

Ustanova Arheološki muzej u Zagrebu

Viktorija Durbešić

Ustanova Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski školski muzej

Zdravko Dvojković

Ustanova Gradski muzej Vukovar

Nerina Eckhel

Ustanova Etnografski muzej Zagreb