HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

U Personalnom arhivu MDC-a zastupljeni su svi značajniji muzejski djelatnici i povjesničari umjetnosti koji su svojom ulogom, radom, stručnošću, znanjem, muzejskim i kulturnim programima, uspjesima u zemlji i inozemstvu obogatili kulturnu povijest Hrvatske. Objedinjenim podacima o životu i radu istaknutih muzejskih djelatnika u Hrvatskoj, koji su povezani on line s Registrom muzeja i galerija Hrvatske kao i s knjižnicom MDC-a sadašnjim i budućim muzealcima pojednostavljuje se i olakšava istraživački rad, omogućuje izrada pojedinačnih ili skupnih bibliografi ja muzealaca, monografi ja muzejskih ustanova ili muzejskih djelatnika, snimanje dokumentarnih emisija za radio ili televiziju i sl. Podaci iz Personalnog arhiva MDC-a ponajprije se mogu koristiti u muzeološke svrhe kako bi se naglasila uloga svakog zaslužnog muzealca u građenju kulturnog ozračja i čuvanju trajnih vrijednosti nematerijalne kulturne baštine.

Biserka Velić

Ustanova Gimnazija u Gospiću, Muzej Like Gospić

Branka Vikić

Ustanova Arheološki muzej u Zagrebu

Ksenija Vinski-Gasparini

Ustanova Arheološki muzej u Zagrebu

Jadranka Vinterhalter

Ustanova Muzej suvremene umjetnosti, SCCA- Institut za suvremenu umjetnost, Muzejski dokumentacijski centar...

Zdenko Vojnović

Ustanova Muzej za umjetnost i obrt

Mihovil Vojnović

Ustanova Muzeju narodne revolucije Split, Muzej grada Splita

Tullio Vorano

Ustanova Narodni muzej Labin, Radničko sveučilište Labin, Narodni muzej Labin

Ivana Vrbanić-Fadjejev

Ustanova Muzej za umjetnost i obrt, Gradski muzej Karlovac

Nada Vrkljan-Križić

Ustanova Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Muzej suvremene umjetnosti

Vladimir Zebec

Ustanova Mineraloško-petrografski muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej

Helga Zglav-Martinac

Ustanova Muzej grada Splita

Igor Zidić

Ustanova Nakladni zavod Matice hrvatske, Moderna galerija