HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Helga Zglav-Martinac

Zvanje muzejska savjetnica
Znanstveni stupanj vss
Stručno zvanje diplomirana arheologinja, diplomirana povjesničarka umjetnosti i profesorica latinskog jezika
Polje djelovanja kasnosrednjovjekovna i novovjekovna keramika
Uže polje djelovanja arheologija
Ustanove Muzej grada Splita

Iz knjižnice MDC-a