HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

U Personalnom arhivu MDC-a zastupljeni su svi značajniji muzejski djelatnici i povjesničari umjetnosti koji su svojom ulogom, radom, stručnošću, znanjem, muzejskim i kulturnim programima, uspjesima u zemlji i inozemstvu obogatili kulturnu povijest Hrvatske. Objedinjenim podacima o životu i radu istaknutih muzejskih djelatnika u Hrvatskoj, koji su povezani on line s Registrom muzeja i galerija Hrvatske kao i s knjižnicom MDC-a sadašnjim i budućim muzealcima pojednostavljuje se i olakšava istraživački rad, omogućuje izrada pojedinačnih ili skupnih bibliografi ja muzealaca, monografi ja muzejskih ustanova ili muzejskih djelatnika, snimanje dokumentarnih emisija za radio ili televiziju i sl. Podaci iz Personalnog arhiva MDC-a ponajprije se mogu koristiti u muzeološke svrhe kako bi se naglasila uloga svakog zaslužnog muzealca u građenju kulturnog ozračja i čuvanju trajnih vrijednosti nematerijalne kulturne baštine.

Stjepan Hajduk

Ustanova Zavičajni muzej Varaždinske Toplice

Branko Hećimović

Ustanova Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Muzejsko kazališna zbirka, Zavodu za književnost i teatrologiju HAZU...

Mira Heim

Ustanova Gimnazija "M. Blazina" Labin, Trgovinska škola Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar

Ida Horvat

Ustanova Muzej Slavonije

Vlado Horvat

Ustanova Gradski muzej Vukovar, Pedagoška akademija u Osijeku, Gimnazija Vukovar...

Franjo Horvatić

Ustanova Ekonomska škola u Koprivnici, Muzej grada Koprivnice

Ivana Iskra-Janošić

Ustanova Arheološki institut Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Gradski muzej Vinkovci

Rhea Silvija Ivanuš

Ustanova Hrvatski povijesni muzej, Muzej revolucija naroda Hrvatske

Dolores Ivanuša

Ustanova Muzeju revolucije naroda Hrvatske, Hrvatski povijesni muzej

Marija Ivetić

Ustanova Muzej grada Pazina, Etnografski muzej Istre

Ivanka Ivkanec

Ustanova Etnografski muzej Zagreb

Jelena Ivoš

Ustanova Muzej za umjetnost i obrt

Zdenko Jajčević

Ustanova Jugoslavenski leksikografski zavod, Hrvatski športski muzej

Ela Jurdana

Ustanova Hrvatski povijesni muzej

Radomir Jurić

Ustanova Arheološki muzej Zadar

Fina Juroš-Monfardin

Ustanova Arheološki muzej Istre

Ksenija Kalauz

Ustanova Muzej grada Šibenika

Vladimir Kalšan

Ustanova Muzej Međimurja Čakovec

Antun Karaman

Ustanova Umjetnička galerija Dubrovnik, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Duško Kečkemet

Ustanova Gliptoteka HAZU, Muzej grada Splita, Fundacija Ivana Meštrovića - Galerija Ivana Meštrovića

Boris Kelemen

Ustanova Galerija slika grada Zagreba "Benko Horvat", Hrvatski muzej naivne umjetnosti

Pavao Kero

Ustanova Stalna izložba crkvene umjetnosti (SICU)

Branko Kirigin

Ustanova Historijski institut JAZU, Dubrovnik, Arheološki muzej Split

Anica Kisić

Ustanova Dubrovački muzeji

Miroslav Klemm

Ustanova Gradski muzej Varaždin

Božena Kličinović

Ustanova Institut za historiju radnickog pokreta, Gliptoteka HAZU

Željka Kolveshi

Ustanova Muzej grada Zagreba

Nikola Kosanović

Ustanova Muzej Slavonije

Želimir Koščević

Ustanova Galerije Studentskog centra, Zagreb, Galerije grada Zagreba, Muzej suvremene umjetnosti

Božena Kraguljac

Ustanova Gradski muzej Sisak

Ariana Kralj

Ustanova Gliptoteka HAZU

Vera Kružić-Uchytil

Ustanova Muzej za umjetnost i obrt

Priska Kulčar

Ustanova Muzej Međimurja Čakovec

Vlastimir Kusik

Ustanova Muzej likovnih umjetnosti, Osijek