HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Pavao Kero

Zvanje diplomirani teolog
Znanstveni stupanj doktor znanosti
Polje djelovanja sakralna umjetnost
Ustanove Stalna izložba crkvene umjetnosti (SICU)
Pavao Kero rođen je 1940. godine u Bibinju. Osnovnu školu pohađao je u Bibinju. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završio je 1959. godine u Zadru. Zaređen je za svećenika 1966., a na Papinskome sveučilištu „Gregoriana“ postignuo je licencijat 1967. godine. Na Institutu za moralnu teologiju Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu doktorirao je 1970. godine s tezom „Nerazrješivost braka prema sv. Tomi Akvinskom“ na francuskome jeziku.
Izvanredno je studirao glazbu i francuski jezik na Sorboni. Poslije povratka sa studija počeo je predavati glazbenu kulturu u Klasičnoj gimnaziji u Zadru gdje je radio do 2000. godine. Od 1970. voditelj je i dirigent Središnjega gradskog crkvenog zbora. Na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru od 1992. godine predavao je liturgijsko pjevanje i moralnu teologiju.
Mjesto ravnatelja Stalne izložbe crkvene umjetnosti (SICU) obnaša od otvorenja 1976. godine. Postav SICU-a predstavlja zbirku vrijednih umjetnina koje datiraju iz 14. stoljeća i vremena prvih hrvatskih vladara, a materijalno ispisuje duh hrvatske povijesti i Crkve do današnjih dana.
U okviru izdavačke djelatnosti SICU-a Pavao Kero pokrenuo je seriju „Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertine“ koja obrađuje knjižno blago pisano na glagoljici. Uz izdavačku djelatnost posebnu pozornost pridaje restauriranju umjetničkih predmeta velike vrijednosti, matičnih knjiga i glagoljskih kodeksa.
Dobitnik je Nagrade grada Zadra za životno djelo 2011. Godine i Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Napomena: Podaci preuzeti iz anketnoga upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i intervjua snimljenoga 26. svibnja 2009. Razgovor vodila i snimila Iva Validžija.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a