HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Vlado Horvat

Zvanje prof. povijesti
Znanstveni stupanj dr. humanističkih znanosti
Stručno zvanje viši znanstveni suradnik (u mirovini)
Polje djelovanja muzeologija
Uže polje djelovanja muzeologija, mreža muzeja, povijest istočnohrvatskog područja, kulturna povijest Vukovara
Ustanove Gradski muzej Vukovar,
Pedagoška akademija u Osijeku,
Gimnazija Vukovar,
Gospodarska komora Slavonije
Vlado Horvat rođen je 1930. godine u Vukovaru gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, grupu povijest, diplomirao je 1954. Kratko vrijeme radio je kao profesor vukovarske gimnazije (1956.-1961.) ali je ubrzo postao direktorom te iste ustanove i na tom je radnome mjestu ostao od 1961. do 1964. Dvije godine (1964.-1966.) bio je profesor Pedagoške akademije u Osijeku, na kojoj je predavao povijest.
Sredinom 1960-ih godina, točnije 1966. na inicijativu dr. Antuna Bauera, također rođenog Vukovarca, došao je u Gradski muzej Vukovar. Od 1971. do 1979. obnašao je dužnost direktora Gradskog muzeja Vukovar. Magistarski rad na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, na studiju informatike, bibliotekarstva, arhivistike i muzeologije, obranio je 1969. te dobio prvu titulu magistra muzeologije u zemlji obranivši rad Muzeološki prikaz turskog razdoblja za područje Zavičajnog muzeja u Vukovaru. Nakon stjecanja zvanja višeg kustosa 1978., stekao je i zvanje muzejskog savjetnika. Godine 1982. doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerze "Edvard Kardelj" u Ljubljani s temom Mreža muzeja Slavonije i Baranje te postao prvi doktor muzeologije u bivšoj Jugoslaviji.
U zvanje višega znanstvenog suradnika izabran je 1985. godine. Od 1986. do 1991. bio je savjetnik za znanost u Gospodarskoj komori Slavonije i Baranje u Osijeku.
Nakon odlaska u mirovinu 1992. godine i dalje se bavi poviješću vukovarskog kraja. Autor je brojnih stručnih radova s povijesnom i muzejskom tematikom, glavni i odgovorni urednik mnogih knjiga i publikacija, autor dviju monografija, autor tadašnjih koncepcija stalnih postava u Muzeju grada Iloka i Gradskom muzeju Vukovar te autor koncepcija povremenih izložaba i pratećih kataloga. Njegova monografija grada Vukovara u rukopisu čeka objavljivanje u Gradskome muzeju Vukovar. Za svoj rad odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 24. prosinca 2002. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Kao rođeni Vukovarac, školovani povjesničar, našao sam se u situaciji da upravo u Muzeju radim ono što volim. Osobito sam ponosan na to što sam uvelike pridonio radu i afirmaciji toga muzeja. Odlaskom gosp. Brlića u mirovinu 1971. kada su već poslovi stalnog postava bili pri kraju, ja sam postao ravnatelj Muzeja i na tom sam mjestu ostao dva mandata, tj. osam godina. U to vrijeme Muzej je u regionalnim razmjerima postao vrlo značajna institucija. Da bismo zaokružili to razdoblje, treba reći da sam 1971.nekoliko puta odlazio u Švicarsku i donio građu od našeg nobelovca Lavoslava Ružičke. U izravnom kontaktu s njime dobili smo dio njegovih vrijednih diploma, plaketa i ostaloga, te smo u njegovoj rodnoj kući postavili spomen-muzej. Govorim zapravo o tome da imamo Gradski muzej koji ima Zavičajni odjel, Galerijski odjel, Spomen-muzej II. kongresa KPJ i Muzej Ružička. Dakle, to je bila velika institucija, kompleksna i mislim da je to na neki način bio prvi stalni suvremeni postav jednog našeg slavonskog muzeja koji je imao početak i kraj.

Iz knjižnice MDC-a