HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

U Personalnom arhivu MDC-a zastupljeni su svi značajniji muzejski djelatnici i povjesničari umjetnosti koji su svojom ulogom, radom, stručnošću, znanjem, muzejskim i kulturnim programima, uspjesima u zemlji i inozemstvu obogatili kulturnu povijest Hrvatske. Objedinjenim podacima o životu i radu istaknutih muzejskih djelatnika u Hrvatskoj, koji su povezani on line s Registrom muzeja i galerija Hrvatske kao i s knjižnicom MDC-a sadašnjim i budućim muzealcima pojednostavljuje se i olakšava istraživački rad, omogućuje izrada pojedinačnih ili skupnih bibliografi ja muzealaca, monografi ja muzejskih ustanova ili muzejskih djelatnika, snimanje dokumentarnih emisija za radio ili televiziju i sl. Podaci iz Personalnog arhiva MDC-a ponajprije se mogu koristiti u muzeološke svrhe kako bi se naglasila uloga svakog zaslužnog muzealca u građenju kulturnog ozračja i čuvanju trajnih vrijednosti nematerijalne kulturne baštine.

Mirjana Sakač

Ustanova Gliptoteka HAZU

Marijana Schneider

Ustanova Etnografski muzej Zagreb, Hrvatski povijesni muzej

Aleksandar Schulteisz

Ustanova Muzej Međimurja Čakovec

Tomislav Sladojević Šola

Ustanova Galerije grada Zagreba, Muzejski dokumentacijski centar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dubravka Sokač-Štimac

Ustanova Gradski muzej Požega,

Ante Sorić

Ustanova Galerija Klovićevi dvori

Ljubica Srhoj-Čerina

Ustanova Galerija umjetnina, Narodni muzej Zadar

Stanko Staničić

Ustanova Muzej za umjetnost i obrt

Branka Stergar

Ustanova Zavičajni muzej Ozalj

Vesna Suhor

Ustanova Pomorski muzej Orebić

Marijan Susovski

Ustanova Muzej suvremene umjetnosti

Marija Šercer

Ustanova Muzeju Srba u Hrvatskoj, Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Ivan Šestan

Ustanova Muzej Đakovštine, Etnografski muzej Zagreb

Ljubica Širec

Ustanova Arheološki muzej Istre

Božica Škulj

Ustanova Tehnički muzej

Mirjana Šperanda

Ustanova Gradski muzej Požega

Slavko Šterk

Ustanova Muzej grada Zagreba

Kata Šutalo

Ustanova HT muzej

Dragica Šuvak

Ustanova Zavičajni muzej Slatina

Zvonimir Toldi

Ustanova Muzej Brodskog Posavlja

Jasna Tomičić

Ustanova Gradski muzej Varaždin, Hrvatski povijesni muzej, Srednja baletna škola

Snježana Tonković

Ustanova Gimnazija "Tin Ujević", Vrgorac, Zavičajni muzej Imotski

Marija Tonković

Ustanova Muzej za umjetnost i obrt, Galerija Mirko Virius,

Jelena Uskoković

Ustanova Nacinalna i sveučilišna knjižnica, Moderna galerija